Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiana w Kodeksie Pracy od 1 grudnia 2020 – zajęcia alimentacyjne

Zmiana w Kodeksie Pracy od 1 grudnia 2020 – zajęcia alimentacyjne

Dość powszechnym zjawiskiem na polskim rynku pracy na przestrzeni ostatnich lat stało się zatrudnianie „na czarno” lub zatajanie realnej wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, pracowników posiadających zasądzone obowiązki alimentacyjne. Z dniem 1 grudnia 2020 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Dz.U. 2018 poz. 2432) na pracodawcę zostanie nałożona odpowiedzialność za ewentualną pomoc pracownikowi w uchylaniu się od realizowania obowiązku płacenia alimentów.

Pracodawca w przypadku zatrudnienia pracownika bez zawarcia umowy o pracę lub wypłatę wynagrodzenia wyższego niż wskazane w umowie o pracę, nie dokonując tym samym potrąceń z wynagrodzenia wskazanego do zaspokojenia potrzeb wskazanych w art. 282 §3 i zaleganie z ich spełnianiem przez okres dłuższy niż 3 miesiące, będzie podlegał karze grzywny od 1500 do 45000 zł.

W Kodeksie pracy zmianie ulegnie art. 281, gdzie dotychczasowa treść zostanie oznaczona jako § 1 oraz dodany zostanie § 2 o następującym brzmieniu:

„§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące

– pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.”

Zmianie ulegnie również art. 282 Kodeksu pracy poprzez dodanie § 3 o treści:

„§ 3. Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące

– podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.”.

Wprowadzone przez ustawodawcę regulacje mają zwiększyć skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych od pracowników i ograniczyć pomoc pracodawców w procederze uchylania się pracowników od realizowania tego obowiązku.