Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo,

Ogłoszony w Polsce stan epidemii jest sytuacją bezprecedensową i stworzył wiele niespodziewanych wyzwań dla polskich przedsiębiorców.

Aby wyjść im naprzeciw, już 2 marca została uchwalona tzw. specustawa regulująca niektóre relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dodatkowo, w dniu 18 marca Prezydent i Premier zapowiedzieli powstanie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zgodnie z zapowiedziami, do końca tego tygodnia mają zostać stworzone stosowne projekty ustaw.

Poniżej przedstawiamy opis głównych założeń – pięciu filarów – zapowiadanego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Zwracamy uwagę, iż są to wyłącznie ramowe założenia, a szczegóły co do ich wprowadzenia, zasad funkcjonowania, uprawnionych podmiotów będzie można znaleźć dopiero w projektach ustaw – niestety nie zostały one jeszcze w żaden sposób oficjalnie zakomunikowane przez ustawodawcę.

1. Ochrona miejsc pracy

 • W przypadku spadku obrotów lub odnotowania strat finansowej w przedsiębiorstwie – udział państwa w wypłacie wynagrodzeń na poziomie 40% wynagrodzenia (do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej);
 • Dla osób samozatrudnionych, pracujących na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło – wypłata środków do 80% minimalnego wynagrodzenia;
 • Możliwość przedłużenia wypłaty zasiłku opiekuńczego na kolejne dwa tygodnie – środki na wypłaty mają pochodzić z funduszu ubezpieczeń społecznych;
 • Prolongata spłaty rat kredytowych;
 • Prolongata opłat za media – w tej kwestii ma zostać wypracowane porozumienie z firmami świadczącymi takie usługi, na podobieństwo porozumienia zawartego z sektorem bankowym;
 • Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej – ze względu na znaczący wzrost cen artykułów spożywczych w ostatnich dniach.

2. Wsparcie dla przedsiębiorców

 • Gwarancje kredytowe;
 • Działania mające na celu zapewnienie płynności;
 • Mikropożyczki do 5 tys. złotych dla przedsiębiorców;
 • Większe gwarancje dla kredytów dla przedsiębiorców (zapewnione przez Bank Gospodarki Krajowej) – do 80% wartości kredytu;
 • Wsparcie dla leasingu operacyjnego dla sektora transportowego;
 • Podkreślono rolę Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Ochrony Przemysłu we wspieraniu przedsiębiorstw.

3. Wsparcie dla służby zdrowia

 • Na ten cel ma być przeznaczone ponad 7,5 mld złotych;
 • Środki zostaną przeznaczone na modernizację oraz tworzenie szpitali jednoimiennych.

4. Bezpieczeństwo systemu finansowego

 • Bezpieczeństwo depozytów, lokat, wpłat, wypłat;
 • Rozwiązania w związku z pakietem zaproponowanym przez NBP;
 • Pakiet kapitałowy;
 • Pakiet płynnościowy.

5. Inwestycje publiczne

 • Mają zadziałać jako impuls inwestycyjny ze strony państwa, wartość inwestycji ma wynieść 30 mld złotych;
 • Fundusz zostanie przeznaczony na różne cele – drogi samorządowe, ochronę środowiska, modernizację szkół;
 • środki są niezależne od funduszy europejskich.
Tarcza Antykryzysowa 1024x576 - Tarcza antykryzysowa

Jako Advicero Nexia jesteśmy do Państwa dyspozycji i w szczególności wspieramy w następujących obszarach:

 • Porady dotyczące prawa pracy, m.in. w zakresie zapytań związanych z pracą zdalną pracowników, wymiarem czasu pracy i jego zmianą, zmianami warunków zatrudnienia
 • Porady dotyczące prawa pracy w zakresie zatrudniania zagranicznych pracowników
 • Porady dotyczące korzystania z zasiłków opiekuńczych i innych form wsparcia
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i składek ubezpieczeniowych – wnioski o umorzenie, odroczenie, zapłatę w ratach
 • Badanie istniejących warunków dostaw, na wypadek zakłóceń lub niewykonania umów, porady dotyczące zmian warunków umownych
 • Porady dotyczące aspektów prawa rynku kapitałowego w związku ze stanem epidemii
 • Doradztwo w zakresie trudności w płynności finansowej i kwestiach odpowiedzialności zarządu
 • Analiza sytuacji podatkowo-finansowej, ujmowanie zdarzeń związanych ze stanem epidemii dla celów rachunkowych
 • Analiza danych finansowych pod kątem przesłanek niewypłacalności lub upadłości

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami:

Paulina Marcula, pmarcula@advicero.eu – prawo pracy, rozliczenia z pracownikami

Aneta Bugalska, abugalska@advicero.eu – kwestie księgowe i rachunkowe

Mirosław Siwiński, msiwinski@advicero.eu – prawo handlowe, kodeks cywilny, wnioski do organów podatkowych w sprawie ulg podatkowych i w zapłacie składek ubezpieczeniowych

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, kklimkiewicz@advcero.eu – analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, doradztwo strategiczne

Pozdrawiamy,

Advicero Nexia