Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0

Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć z ramienia izby Belgian Business Chamber w rozmowach z Ministerstwem Finansów. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia poruszane podczas spotkania.

Z wypowiedzi zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Finansów (pionu legislacyjnego) wynikają następujące kolejne propozycje dla przedsiębiorców po Tarczy 2.0 lub ich brak:

 • Odroczenie terminu wprowadzenia kas fiskalnych on-line
 • Dalsze odroczenie obowiązków  w zakresie WHT zarówno dla podatników PIT i CIT plus możliwość przedłużenia ważności certyfikatów rezydencji lub stosowania kopii (przygotowywany jest ponoć projekt rozporządzenia w tym zakresie)
 • Zwolnienie z odsetek z PIT, jeżeli złożymy deklarację po 30 kwietnia (przygotowywany jest ponoć projekt rozporządzenia w tym zakresie)
 • Ewentualne odroczenie bieżących zaliczek na CIT
 • Rozważana jest zmiana, bardzo wstępnie, rezygnacji z podziału źródeł przychodów w CIT aby kompensować przychody i strat pomiędzy finansowymi a pozostałymi przychodami.
 • Odnośnie złożonych wniosków APA wyjaśniono korzystają z zawieszenia terminów na podstawie tarczy 1.0, ale stosowne komórki na bieżąco pracują nad złożonymi wnioskami, choć są opóźnienia z uwagi na dużą ilość wniosków – jednocześnie wskazano prace na nowelizacją art. 15ci  art. 15e były prowadzone przed epidemią i przepisy te prawdopodobnie się zmienią w kierunku korzystniejszym dla podatników.
 • Podatek cukrowy: powołując się na decyzje Ministerstwa Rozwoju, stwierdzono że w tym roku prawdopodobnie go nie będzie.
 • Podatek cyfrowy i opłata węglowa: powołując się na wypowiedzi Pana Premiera, wskazano, że raczej te obciążenia zostaną wprowadzone, z uwagi na zobowiązania unijne.
 • Postulowane zmiany w VAT takie jak: odroczenie płatności VAT, składania deklaracji były analizowane pod katem budżetowym i wobec znacznych wydatków nie ma na ten moment zgody na takie zmiany.
 • Postulat szybszych zwrotów VAT lub uwolnienia środków z rachunku VAT: wskazano na konieczność konsultacji z KAS, ale z uwagi na to, że obsada w urzędach jest okrojona, średnio 20%   jest to mało wykonalne technicznie. Ponadto analityka w ciągu 3 dni zwrotu VAT jest praktycznie niemożliwa, co może być wykorzystane przez nieuczciwych podatników. Terminy zwalniania środków wynikające z przepisów są terminami maksymalnymi i KAS w praktyce zwraca szybciej. Zawieszenie split payment obowiązkowego nie wchodzi w grę, podobnie jak uchylenie przepisów o nierównym rozliczaniu podatku należnego i naliczonego WNT (tu MF czeka na wyrok TS UE).
 • Postulat metody kasowej w szerszym zakresie jest niemożliwy w takim kształcie, żeby płacić kasowo, a odliczać memoriałowo, bo prowadziłoby to do niekontrolowanych (przez JPK i STIR) transakcji.

Przedstawiciele MF stwierdzili, iż w przygotowaniu będą:

 • Objaśnienia podatkowe do tarcz antykryzysowych
 • Objaśnienia podatkowe do przepisów obowiązujących, ale w kontekście epidemii
 • Projekty ustaw zapewniających od strony podatkowych restart po ustaniu epidemii.

Przedsiębiorcy uczestniczący w trakcie webinarium z kolei postulowali m.in.:

 • PGK wsteczne na 2020 r. z łatwiejszymi warunkami
 • Wdrożenie druku sejmowego Nr 207 co do Białej Listy z uwagi na problemy z elektronicznym składaniem ZAW-NR (pracownicy muszą to robić fizycznie i są narażeni) i z uwagi na problemy z uzyskaniem podpisu określonych osób u podatnika (zarząd, pełnomocnik ogólny). Postulowanie dalszego wydłużenia terminu do 21 dni i zmiana właściwości na urząd właściwy dla podatnika, a nie wystawcy faktury.
 • Dalsze przedłużenie obowiązków raportowych i innych (jpk_vdek itd.) z lipca na październik, skoro premier zapowiedział, że szczyt zachorowań ma wystąpić na przełomie maja i czerwca br.