Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Strategia podatkowa – kogo dotyczą nowe obowiązki

Strategia podatkowa – kogo dotyczą nowe obowiązki

Czym jest strategia podatkowa?

Strategia podatkowa to zestaw informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika. To kolejny obowiązek podatkowy nałożony na podatników nowelizacją przepisów ustawy o PDOP obowiązującą od 1 stycznia 2021 r., wprowadzony przez ustawę o zmianie ustaw podatkowych z dnia 28 listopada 2020 r.

Obowiązek publikowania strategii podatkowej jest zawarty w przepisach ustawy o PDOP od 1 stycznia 2021 r., a dotyczy już roku podatkowego rozpoczętego w roku 2020.

Jakie uzasadnienie stosuje ustawodawca do wprowadzenia takiego rozwiązania? Przede wszystkim ustawodawca zwraca uwagę na: transparentność w szczególności podatników odgrywających kluczową rolę na polskim rynku, funkcję informacyjną dla KAS, Corporate Social Responsibility, a zatem pozytywny wpływ na społeczną odpowiedzialność biznesuoraz podniesienie świadomości obywateli.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników, których wartość przychodu w roku podatkowym przekroczyła wartość 50 mln EUR – przeliczanych na PLN według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości. Ponadto dotyczy też podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Co ciekawe, obowiązek informacyjny najprawdopodobniej tyczący się każdego podatku jest umieszczony w ustawie o PDOP, co świadczy o pewnego rodzaju chaosie, który od większego czasu – jak twierdzą zarówno podatnicy i doradcy podatkowi – towarzyszy nam w ustawach podatkowych.

Zakres informacji

Choć obowiązujące przepisy określają, jakie informacje obejmuje publikowana strategia podatkowa, interpretacja i szczegółowe, praktyczne ich określenie może podatnikom nastręczać pewnych problemów. O szczegółach tego, jakie dane powinny być publikowane w ramach strategii podatkowej, piszemy na swoim blogu w artykule ,,Strategia podatkowa – Zakres danych w ramach strategii podatkowej”. Najbardziej ogólnie można przyjąć, że dotyczy to informacji o stosowanych przez podatnika procesów i procedur wykonywania obowiązków podatkowych, informacji o jego obowiązkach podatkowych, transakcjach, wnioskach o interpretację, informacji o rozliczeniach podatkowych.

Termin

Podatnik powinien zamieścić informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy w wersji polskiej bądź przetłumaczonej na polską do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

We wskazanym terminie należy również przekazać adres strony internetowej do naczelnika urzędu skargowego.

Cześć zapobiegliwych podatników zadało istotne pytanie organom podatkowym. I tak zgodnie z wydawanymi interpretacjami prawa podatkowego (chociażby z dnia 26 maja 2021 r. o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.64.2021.2.MK) dla podatników, których rok podatkowy jest przesunięty, pierwszym rokiem poinformowania o strategii jest rok, który się skończy po wprowadzeniu przepisu. Jeśli ktoś ma rok podatkowy od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2021 r., to podatnik ma rok na spełnienie obowiązku umieszczenia informacji – zatem do końca 31 lipca 2022 r.

Sankcja

Podatnicy, którzy nie zrealizują owego obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej, są narażeni na sankcje z art. 27c ustawy o PDOP: karą jest kwota 250 tys. PLN, nałożona w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.