Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Noworoczny update w sprawie KSeF cz. 1

Noworoczny update w sprawie KSeF cz. 1

Ostatni kwartał obfitował w wysyp nowych informacji dotyczących wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Poniżej przedstawiamy nasze subiektywne podsumowanie pięciu najciekawszych.

1. Termin 1 lipca 2024 r. nadal obowiązuje

Do coraz liczniejszych głosów za przełożeniem terminu wprowadzenia obowiązkowego KSeF dołączył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w piśmie do Ministerstwa Finansów zaapelował aby od 1 lipca 2024 r. KSeF objął tylko duże podmioty, natomiast średnie od 1 stycznia 2025, małych podatników od 1 lipca 2025 r., a mikro przedsiębiorców od 1 stycznia 2026 r. Póki co MF utrzymuje, że reforma wejdzie w życie zgodnie z planem.

2. ZAW-FA w wersji elektronicznej

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, formularz ZAW-FA, za pomocą któreg0 podmioty inne niż osoby fizyczne nadawały pierwszej osobie w organizacji uprawnienia do korzystania z KSeF, będzie dostępny również w formie elektronicznej.

3. Dodatkowe usługi wyłączone z KSeF

Katalog usług, które nie muszą być dokumentowane fakturą wystawioną w KSeF został powiększony o dodatkowe pozycje, tj. usługi zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT, tj:

 • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną,
 • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji,
 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
 • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:
  • spółkach,
  • innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

– z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi,

 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

4. Usunięcie możliwości pośredniego nabywania uprawnień

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami możliwe jest uprawnienie podmiotu zewnętrznego, np. biura rachunkowego do dokonywania konkretnych działań, np. wystawiania lub odbierania faktur w KSeF. Jeżeli natomiast podmiot ten upoważnił pięciu swoich pracowników do realizacji jego uprawnień to pośrednio uzyskują oni również dostęp do KSeF podatnika. W projekcie rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur zrezygnowano z tego ułatwienia. Jeżeli przepisy wejdą w życie w proponowanej formie, konieczne będzie imienne wskazywanie kto ma mieć uprawnienia do wystawiania i dostępu do faktur, bez automatycznego ich udzielania.

5. Skrócenie numeru KSeF do 35 znaków

Numer KSeF został skrócony z 36 do 35 znaków, aby dopasować jego długość do maksymalnej długości tytułów przelewów bankowych, co umożliwia wpisanie czterech numerów KSeF w tytule przelewu. Od 1 stycznia 2025 r. w tytule przelewu należy wpisywać numer KSeF opłacanej faktury.