Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Czy termin na wdrożenie PPK w małych przedsiębiorstwach zostanie wydłużony?

Czy termin na wdrożenie PPK w małych przedsiębiorstwach zostanie wydłużony?

W Senacie pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który zakłada przede wszystkim wydłużenie terminu jaki pracodawcy z ostatniej IV transzy (czyli pracodawcy zatrudniający poniżej 20 osób) mają na implementację programu PPK w swoich przedsiębiorstwach.

W projekcie (druk senacki 271), daty wdrożenia PPK dla małych firm zostały wydłużone dokładnie o rok i przedstawiają się następująco:

  • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową wydłużenie z 23 kwietnia 2021 r. na 22 kwietnia 2022 r.
  • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników z instytucją finansową z 10. Maja 2021 r. na 10 maja 2022 r.

Nie jest to jedyna ważna zmiana, która uwzględniona została przez Senatorów w odniesieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Projekt przewiduje bowiem także zniesienie kar dla pracodawców z tzw. III Transzy, którzy nie wdrożyli w terminie PPK w swoich zakładach pracy. Termin na uruchomienie PPK w przypadku tych przedsiębiorców upływał odpowiednio 27 października 2020 r. w odniesieniu do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz 1o listopada 2020 r. w odniesieniu do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

W projekcie znalazły się również inne zmiany nie związane z PPK. Jedną z ważniejszych zmian jest zaproponowana wypłata zasiłku chorobowego za okres kwarantanny bądź izolacji od pierwszego dnia wystąpienia tej nieobecności przez budżet Państwa. Zmianie miałaby również ulec wysokość takiego świadczenia z obecnych 80% na 100% podstawy wymiaru zasiłku. Aktualnie przez pierwsze 33 lub 14 dni niezdolności do pracy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od swojego pracodawcy a dopiero za dalszy okres wypłacany jest zasiłek chorobowy z ZUS.

W Senacie odbyły się już dwa czytania projektu w tej sprawie, a w głosowaniu Senat podjął decyzję o przekazaniu regulacji do dalszego opracowania w Sejmie. Przedsiębiorcy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość i czekać w jaki sposób Sejm ustosunkuje się do projektu przedstawionej powyżej ustawy zmieniającej.