Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX ALERT | CRBR – obowiązek dokonania zgłoszeń

Advicero Nexia | TAX ALERT | CRBR – obowiązek dokonania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

W dniu 31 października 2021 roku weszły w życie przepisy, które znowelizowały ustawę z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. „ustawa AML”).

W przypadku gdy beneficjent rzeczywisty lub członek organu, lub wspólnik uprawniony do reprezentowania polskiej spółki, posiada obywatelstwo, które nie zostało zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, właściwa spółka zgłasza taką informację do CRBR.

Zatem, w chwili obecnej, należy wskazywać następujące dane beneficjenta rzeczywistego, członka organu spółki lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

  • imię i nazwisko,
  • każde posiadane obywatelstwo,
  • numer PESEL lub data urodzenia,
  • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia mu przysługujące.

Powyższa zmiana ma obowiązywać od 30 kwietnia 2022 r. Jednak, Ministerstwo Finansów nie przygotowało się w sposób praktyczny na te zmiany i do dnia 29 kwietnia 2022 r. (ze względu również na przerwę funkcjonowania serwerów rządowych https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-44-dotyczacy-przerwy-w-dostepnosci-uslug-w-systemie-crbr-od-dnia-28-kwietnia-2022-r-do-dnia-29-kwietnia-2022-r) nie udostępniono odpowiedniego formularza, w którym możliwe by było wprowadzenie więcej niż jednego posiadanego obywatelstwa.  

Jeśli w Państwa przypadku zgłoszony beneficjent rzeczywisty, członek organu czy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki posiada więcej niż jedno obywatelstwo i chcieliby Państwo dokonać takiego zgłoszenia, to służymy naszą pomocą.

W razie pytań, prosimy o kontakt.

Podobne wpisy