Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiany w podatku u źródła – kolejne przedłużenie terminu stosowania nowych zasad

Zmiany w podatku u źródła – kolejne przedłużenie terminu stosowania nowych zasad

22 kwietnia 2020 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Termin wejścia w życie nowych regulacji w zakresie sposobu poboru podatku u źródła przy przychodach przekraczających kwotę 2 mln PLN, pierwotnie przewidziany na 1 lipca 2019 r., został przesunięty na dzień 1 lipca 2020 r. i ponownie – mocą projektowanego rozporządzenia – ma być przesunięty na dzień 1 stycznia 2021 r.

Należy podkreślić, że przedłożony projekt nie wpływa na zakres zastosowania innych regulacji w zakresie podatku u źródła, takich jak m.in.: obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunki niepobrania podatku, zmiana definicji rzeczywistego właściciela, zmiana treści klauzuli z art. 22c ustawy o CIT itd. Powyższe zmiany obowiązują już od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przedłużenie terminu ma nastąpić z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii oraz rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż jest to spowodowane koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła i stworzeniem szansy dostosowania się do nowych regulacji po stronie przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia wydolności administracji skarbowej. Decyzja jest również motywowana brakiem możliwości precyzyjnego określenia terminu ustania stanu epidemii oraz załagodzenia dla przedsiębiorców skutków tego stanu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze przyjęte.