Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiana wysokości stopy ubezpieczenia wypadkowego w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022

Zmiana wysokości stopy ubezpieczenia wypadkowego w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022

Od 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 obowiązywać będą nowe stopy na ubezpieczenie wypadkowe, których wysokość uzależniona jest od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.  Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadzone zostaną zmiany w wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla niektórych grup działalności. Zmiana dotyczy płatników składek, którzy w 2020 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie minimum 10 ubezpieczonych, a tym samym byli zobowiązani do przekazania do ZUS w terminie do 31 stycznia druku ZUS IWA. Zmianie nie ulega stopa składki wypadkowej dla pracodawców, którzy w 2020 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie poniżej 10 ubezpieczonych i wynosi tak jak w okresie poprzednim 1,67%.

W jaki sposób ustalić % składki na ubezpieczenie wypadkowe?

W przypadku płatników składek, którzy byli zobowiązani do złożenia rocznej informacji ZUS IWA, możemy rozróżnić dwie sytuacje.

1. Płatnicy składek, którzy przez ostatnie 3 lata byli zobowiązani do złożenia deklaracji ZUS IWA

Pracodawcy, którzy spełniają powyższy warunek, otrzymają informację o nowo obowiązującej od kwietnia stopie na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zazwyczaj, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do wszystkich podmiotów pismo informujące o wysokości stopy na kolejny okres. Informacja ta będzie również widoczna na koncie płatnika składek na portalu ZUS PUE. W tym celu należy po zalogowaniu przejść do Panelu Płatnika a następnie wybrać z listy „Stopa % na ubezp. wypadkowe”

PMA art. 1 - Zmiana wysokości stopy ubezpieczenia wypadkowego w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022

2. Pracodawcy, którzy nie przekazywali przez ostatnie 3 lata kalendarzowe deklaracji ZUS IWA

W takiej sytuacji Płatnik składek jest zobowiązany do ustalenia wysokości stopy na ubezpieczenie wypadkowe we własnym zakresie. W tym celu pracodawca sprawdza w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wysokość stopy na ubezpieczenie wypadkowe według grupy przeważającej działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę (PKD) widoczną w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia.

Ważne

Należy pamiętać, iż w przypadku zmiany wysokości stopy procentowej, nową stawkę należy zastosować do wszystkich wynagrodzeń wypłaconych od dnia 1 kwietnia 2021. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za miesiąc marzec do 10 dnia miesiąca następnego, zastosowanie ma już nowa stawka na ubezpieczenie wypadkowe.