Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Stopy procentowe NBP ostro w dół, co to oznacza dla biznesu?

Stopy procentowe NBP ostro w dół, co to oznacza dla biznesu?

W środę 6 września 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej znacząco, bo aż o 0,75 punktów bazowych obniżyła stopy procentowe NBP do poziomu (w skali rocznej):

  • stopa referencyjna: 6,00%,
  • stopa lombardowa: 6,50%,
  • stopa depozytowa: 5,50%.

Choć analitycy spodziewali się obniżki stóp procentowych, to większość z nich zakładała bardziej umiarkowane podejście, tj. zmniejszenie o 0,25 punktów procentowych. Ogólne przełożenie na gospodarkę i konsumentów (nie posiadających kredytów) podjętej decyzji odczujemy dopiero za kilka miesięcy, ale już teraz możemy wskazać jak obniżka wpłynie na wysokość odsetek do jakich zapłaty mogą być zobowiązani zarówno zwykli obywatele jak i biznes.

Co oznacza obniżka stóp procentowych?

  • stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych spadnie do 15% rocznie (tj.   o 1,5%),
  • maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (maksymalne oprocentowanie kredytów, pożyczek) wyniesie 19% rocznie (tj. mniej o 1,5%),
  • odsetki ustawowe wyniosą 9,5% (tj. mniej o 0,75%).

Z perspektywy podatników warto podkreślić, że choć obniżka stóp procentowych wpłynęła pozytywnie na wysokość odsetek od zaległości podatkowych, to pozostają one nadal na bardzo wysokim poziomie. Obniżona stawka będzie również obowiązywała tylko za okres od 7 września 2023 r. do czasu kolejnej zmiany stóp procentowych przez RPP.

Tak wysoki poziom odsetek za zwłokę oznacza, że kluczowym aspektem pozostaje zadbanie o prawidłowość rozliczeń podatkowych. W przypadku ich zakwestionowania, do kwoty zaległości podatkowej zostanie bowiem doliczona znacząca kwota odsetek, liczona od momentu powstania zaległości podatkowej do dnia jej zapłaty. W tym kontekście warto przypomnieć, że organy podatkowe mogą badać rozliczenia 5 lat wstecz, a wysokość odsetek może w określonych przypadkach zostać podwyższona do 150%.