Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zaniechanie poboru PCC od kryptowalut – projekt Rozporządzenia MF

Zaniechanie poboru PCC od kryptowalut – projekt Rozporządzenia MF

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. 

Stosownie do treści projektu, zaniechanie poboru PCC ma mieć zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że zachodzące zmiany gospodarcze powodują powstawanie nowych zjawisk, w ślad za którymi, w wyjątkowych przypadkach, nie nadążają zmiany w prawie podatkowym. Jedno z takich zjawisk stanowią waluty wirtualne i obrót nimi. W ocenie autorów projektu, stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mogłoby skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności. Stąd między innymi konieczność zaniechania poboru podatku.

Proponowane rozwiązanie ma mieć charakter czasowy i pozwolić na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.