Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Fundacja rodzinna – nowe zasady opodatkowania

Fundacja rodzinna – nowe zasady opodatkowania

Wprowadzenie

W dniu 22 maja 2023 r. weszła w życie długo wyczekiwana ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Fundacja Rodzinna ma być instrumentem prawnym zapewniającym efektywny rozwój firmy, przy jednoczesnym ułatwieniu jej sukcesji oraz uniknięciu przejmowania polskich przedsiębiorstw przez podmioty zagraniczne. Wzorując się na zagranicznych modelach fundacji rodzinnych, chroniących dobro narodowe, jakim jest efektywnie działające wielopokoleniowe przedsiębiorstwo, przeniesiono do ustawy model strukturalny owej instytucji, mającej pozwolić zachować pierwotnie założony kierunek działania przedsiębiorstwa, a także zapewnić mu stabilizacje i sprawny zarząd przekazywany wraz z tradycją z pokolenia na pokolenie. Jak się szacuje w Polsce na chwilę obecną prowadzonych jest około 830 tysięcy polskich firm, które generują zyski rzędu 330 miliardów złotych.

Istota fundacji

Idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie oddzielone od siebie, a majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Ma działać na zasadzie skarbca, czyli zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Fundacja rodzinna jest więc środkiem do celu – funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia i zabezpieczenia potrzeb finansowych beneficjentów. Fundacja rodzinna pozwoli zapewnić kontynuację prowadzonego biznesu i ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez konieczności osobistego zaangażowania w jej prowadzenie następców prawnych.

Fundacja rodzinna może być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony, zaś do jej podstawowych zadań wskazano gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i inne osoby oraz zapewnienie środków dla beneficjentów, w szczególności osób mu bliskich.

Fundator i beneficjent

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zaś beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Opodatkowanie fundacji

Opodatkowanie fundacji rodzinnej i beneficjentów co do zasady powinno pozostać neutralne podatkowo.
Zgodnie z przyjętą koncepcją samo założenie fundacji rodzinnej, jak i przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym CIT. Czynności te nie będą również podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC. Dla działających fundacji podatek będzie pobierany dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom (brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji) i wyniesie 15%. Beneficjenci będący osobami fizycznymi, jako podatnicy podatku PIT, będą zwolnieni z podatku, jeśli będą fundatorem oraz jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem lub macochą (najbliższa rodzina). Pozostałe osoby zapłacą 15% podatek PIT. Beneficjenci będący organizacjami pozarządowymi będą płacić CIT na dotychczasowych zasadach, w tym będą mogli skorzystać z obowiązującego zwolnienia przedmiotowego.

Zalety fundacji rodzinnej

Do niekwestionowanych zalet utworzenia fundacji rodzinnej należą:

 • możliwość wycofania się fundatora – przedsiębiorcy z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów;
 • finansowe zabezpieczenie członków swojej rodziny;
 • oddzielenie spraw zawodowych i rodzinnych;
 • utrzymanie majątku w jednych rękach i jego ochrona;
 • możliwość efektywnego zarządzania majątkiem i jego pomnażania;
 • planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Wnioski

Sukcesja jest jednym z wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. W Polsce większość przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się, lub będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości, z koniecznością przekazania majątku następcom prawnym. Warto rozważyć przekazanie przedsiębiorstwa poprzez fundację rodzinną. Nowe przepisy to na pewno dobry instrument do kumulowania, reinwestowania i wypłacania kapitału, przy korzystnym opodatkowaniu tych operacji. Nasi konsultanci z przyjemnością udzielą wsparcia w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.

Serdecznie zapraszamy 17 lipca br. o godz. 11 na webinar poprowadzony przez Tomasza Kotolińskiego, organizowany wspólnie z INFORAKADEMIĄ, pt. „Opodatkowanie fundacji rodzinnych – poradnik dla księgowych”.

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące tematy:

1. Dotychczasowe rozwiązania pozwalające na przekazanie rodzinnej firmy oraz zalety i wady założenia fundacji rodzinnej (FR)

 • prawne możliwości przekazania majątku przed wprowadzeniem fundacji rodzinnych – zalety i wady, aktualne możliwości wykorzystania
 • zalety i wady FR – gdzie pojawiły się nowe możliwości korzystniejszych rozliczeń podatkowych
 • zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez FR w kontekście prawidłowego księgowania i wyboru transakcji

2. Zasady opodatkowania PIT i CIT wniesienia składników majątku do FR i minimalna wysokość funduszu założycielskiego

 • opodatkowanie wniesienia majątku do FR na gruncie ustawy CIT w praktyce
 • opodatkowanie wniesienia majątku do FR na gruncie ustawy PIT w praktyce
 • inne ważne kwestie dla księgowych 

3. Opodatkowanie CIT i VAT bieżącej działalności FR (uregulowanej i nieuregulowanej)

 • opodatkowanie działalności uregulowanej FR – aspekty praktyczne
 • opodatkowanie działalności nieuregulowanej FR – aspekty praktyczne
 • inne ważne kwestie dla księgowych

4. Opodatkowanie fundatora oraz beneficjentów (zwolnienie oraz stawki dla poszczególnych grup beneficjentów)

 • opodatkowanie po stronie fundatora i beneficjenta – aspekty praktyczne
 • zwolnienia z podatku
 • stawki podatków – problemy praktyczne
 • inne ważne kwestie dla księgowych

5. Opodatkowanie tzw. ukrytych zysków FR (zakres świadczeń i wysokość podatku)

 • zakres świadczeń ukrytych – praktyczne problemy w zidentyfikowaniu do księgowania 
 • wysokość opodatkowania przy ukrytych zyskach – jak rozliczyć 
 • inne ważne kwestie dla księgowych

6. Skutki podatkowe PIT i CIT rozwiązania lub likwidacji fundacji rodzinnej 

 • opodatkowanie likwidacji na gruncie ustawy CIT – przykłady rozliczenia
 • opodatkowania na gruncie ustawy PIT – przykłady rozliczenia

Link do zapisów znajdą Państwo ->tutaj<-