Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Niższa stawka PCC od umów pożyczek

Niższa stawka PCC od umów pożyczek

1 stycznia 2019 r. weszły korzystne dla pożyczkobiorców zmiany podatkowe. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umów pożyczek została zmniejszona do 0,5%. Podatku nie zapłaci również osoba, która pożycza nie więcej niż 1.000 PLN.

W uzasadnieniu do projektu zmian stwierdzono, iż niższa stawka PCC może zachęcić przede wszystkim młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą do inwestowania. Małe firmy, czy start-upy bardzo często mają problem ze zdolnością kredytową, a dzięki niższym kosztom prywatnej pożyczki będą mogły znacznie łatwiej pozyskać finansowanie na rozpoczęcie działalności.

Dotychczasowa stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki wynosiła 2%, liczona od podstawy opodatkowania, czyli od kwoty udzielonej pożyczki. Obniżka stawki wynosi więc 1,5%, co przy większych kwotach pożyczek może mieć realny wpływ na koszty prowadzenie działalności.. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowa stawka podatku będzie mieć zastosowanie do czynności cywilnoprawnych, jakie zostaną dokonane po wejściu w życie nowych przepisów tj. po 1 stycznia 2019 r.

W mocy pozostaną dotychczasowe przepisy ustawy przewidujące:

  • stawkę PCC wynoszącą 0,5% podstawy opodatkowania w przypadku pożyczki wspólnika dla spółki osobowej (gdzie umowa pożyczki jest traktowania nie jako samodzielna umowa pożyczki a jako zmiana umowy spółki);
  • zwolnienie z PCC w przypadku pożyczki wspólnika, który udzielił pożyczki spółce kapitałowej;
  • zwolnienie z PCC umów pożyczek udzielonych przez pożyczkobiorcę-przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (podmiot udzielający pożyczki traktowany jest jako podmiot świadczący usługę finansową zwolnioną z VAT, która jednocześnie z mocy przepisów ustawy o PCC jest zwolniona z tego podatku).

Zmiany w PCC mają dotyczyć również opodatkowania pożyczek w ramach II i III grupy podatkowej, a więc udzielanych w gronie dalszej rodziny oraz między osobami obcymi. Zgodnie z nowymi przepisami, wolne od PCC będą pożyczki, których kwota lub wartość nie przekracza 1.000 PLN.

Bez zmian natomiast pozostają przepisy regulujące pożyczki udzielane w gronie najbliższej rodziny. Zwolnieniu z opodatkowania nadal podlegają pożyczki udzielane między osobami należącymi do I grupy podatkowej – do kwoty 9.637 PLN. Dotyczy to sytuacji, w której pożyczki udzielane są przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów. Powyższa kwota jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby przez okres 5 lat.

Ponadto, od 1 stycznia 2019 r. wolne od podatku i obowiązku składania deklaracji PCC-3 będą wszystkie pożyczki do 1.000 PLN.