Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Split payment – objaśnienia MF

Split payment – objaśnienia MF

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 29 czerwca 2018 r. dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dalej także: split payment, MPP). 

Z dniem 1 lipca 2018 roku wprowadzono do ustawy o VAT przepisy dotyczące split payment. Jest to mechanizm dokonywania płatności za pośrednictwem rachunków bankowych lub SKOK, z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z kwotą VAT. Płatność zostaje podzielona na dwa strumienie:

  • kwota VAT wykazana na fakturze trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT,
  • kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze jest przelewana na rachunek rozliczeniowy/SKOK, powiązany z rachunkiem VAT.

Wprowadzane rozwiązanie ma na celu ochronę interesów fiskalnych Państwa. Przepisy przewidują szereg korzyści wynikających z dokonywania płatności za pomocą MPP – np. brak odpowiedzialności solidarnej przy dostawie towarów wrażliwych czy brak 150% stawki odsetek za zwłokę.

Wychodząc naprzeciw podnoszonym wątpliwościom związanym ze stosowaniem nowo wprowadzanych przepisów, Ministerstwo Finansów zdecydowało się opublikować objaśnienia podatkowe. W dokumencie poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

  • istota i zakres stosowania MPP,
  • rachunek VAT,
  • komunikat przelewu
  • uwolnienie środków z rachunku VAT,
  • korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych, powoduje objęcie go ochroną, o której mowa w art. 14k – 14m Ordynacji podatkowej.

Pełna treść objaśnień jest dostępna pod następującym linkiem – https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6448094/Objasnienia+podatkowe+-+mechanizm+podzielonej+platnosci+29.06.2018.pdf