Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE

26 marca 2018 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzane przez omawiany projekt mają w założeniu wesprzeć realizację przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantować utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Ponadto są one odpowiedzią na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie rynku OZE w Polsce, w której Komisja m.in. zatwierdziła warunkowo polski system aukcyjny, ale również zakwestionowała wprowadzony w 2017 r. sposób opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Inwestorzy liczą na pozytywne zmiany, gdyż w obecnym kształcie projekt ustawy przewiduje m.in.:

  • powrót do poprzedniego podejścia w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych,
  • możliwość przedłużenia ważności wydanych wcześniej pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych (o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie),
  • nowe definicje biomasy oraz instalacji do jej spalania,
  • zmiany progów mocy w definicjach mikro- i małej instalacji OZE (odpowiednio do 50 oraz 500 kW).

Spośród powyższych propozycji jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest ta dotycząca podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zgodnie z projektem ustawy zaktualizowane mają zostać bowiem zapisy art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, które definiują pojęcie budowli. Powrót do poprzedniego stanu prawnego, czyli uznanie, iż budowlę stanowią jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej, a nie cała elektrownia, skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń podatkowych dla właścicieli wiatraków względem tych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Obecnie, projekt jest przedmiotem sejmowych analiz (odbyło się już I czytanie w komisjach).

Będziemy państwa na bieżąco informować o postępie prac. Z treścią projektu uwzgledniającego wnioski z prac podkomisji można się zapoznać tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_2412/$file/spr_2412.pdf