Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE

Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE

29 czerwca 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która 7 czerwca została uchwalona przez Sejm. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta, zatem wejdzie w życie jeszcze w lipcu.

Nowelizacja wprowadza zmianę definicji budowli w prawie budowlanym. Jest to powrót do poprzednio obowiązujących uregulowań w zakresie podatku od nieruchomości, zgodnie z którymi budowlą są jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. W konsekwencji elementy techniczne (w szczególności turbina) nie będą już podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (co do zasady w stawce 2% od ich wartości).

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. W zakresie podatku do nieruchomości za 2018 rok otwiera się zatem droga do odzyskania nadpłaty podatku. O możliwości odzyskania nadpłat za rok 2017 przesądzi natomiast uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Podobne wpisy