Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Taxation and renewable energy | Październik 2020

Advicero Nexia | Taxation and renewable energy | Październik 2020

 1. Ogłoszone tegoroczne aukcje OZE
 2. Rozporządzenie określające ceny referencyjne dla tegorocznych aukcji OZE
 3. Nowe wymogi instalacji fotowoltaicznych
 4. Wzrost popularności fotowoltaiki w Polsce za sprawą programów ogólnokrajowych
 5. List intencyjny podpisany z „fotowoltaiką”
 6. Ulga termomodernizacyjna w podatku PIT

1. Ogłoszone tegoroczne aukcje OZE

Od 3 listopada do 3 grudnia 2020 r. w tym roku odbywać się będą aukcje. Odbędzie się dokładnie 8 aukcji w sprawie sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnych.

Poniżej zaprezentowano, jak wyglądają koszyki w tym roku.

image 1 - Advicero Nexia | Taxation and renewable energy | Październik 2020

Źródło: Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2020 w sprawie harmonogramu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii planowanych do przeprowadzenia w roku 2020

Jak wynika z harmonogramu, w kwestii fotowoltaiki należy śledzić dwie ostatnie aukcje (obejmujące wiatr na lądzie i PV). Co roku cieszą się one największą popularnością.

Co do nowości, to ze względu na pandemię COVID-19 aukcje odbędą się tylko drogą elektroniczną na Internetowej Platformie Aukcyjnej. Zaznaczono również, że ceny zaprezentowane w rozporządzeniu stanowią kwoty w ujęciu netto bez podatku VAT.

2. Rozporządzenie określające ceny referencyjne dla tegorocznych aukcji OZE

W dniu 19 maja weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

Rozporządzenie te określa ceny maksymalne w złotych za 1 MWh, za jakie energia może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji organizowanej w 2020 r., tak zwane ceny referencyjne.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wskazał, że energia sprzedana na aukcji przeprowadzonej rok temu była tańsza niż to zakładał ustawodawca. Dlatego w tym rozporządzeniu stawki referencyjne ustalone zostały na niższym poziomie, a w kwestii fotowoltaiki w obu sytuacjach mniej o 25zł za MWh:

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 360 zł/MWh;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 340 zł/MWh;

Prezes URE wspomniał, że głównymi beneficjentami systemu aukcyjnego w minionych latach byli  wytwórcy wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego i wiatru na lądzie.

3. Nowe wymogi instalacji fotowoltaicznych

Z dniem 19 września bieżącego roku prawo budowlane po raz kolejny zostało znowelizowane.

Panele fotowoltaiczne dające moc w przedziale od 6,5kW do 50kW są traktowane zgodnie z art. 29 jako budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Czyli z reguły są to instalacje dość małe, najczęściej spotkane na dachach domów i nie wymaga się od nich specjalnego pozwolenia. Gdy instalacja przekroczy jednak 50kW, wtedy już takie pozwolenie na budowę trzeba uzyskać.

Mimo to nawet w tych domowych instalacjach konieczne będzie poczynienie pewnych uzgodnień. Zakłada się, że należy:

 • uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
 • zgłosić zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych bez względu na miejsce ich zamontowania do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na miejsce lokalizacji danego obiektu.

Przepisy jednak nie precyzują, co tak naprawdę rzeczoznawca ma zweryfikować. Zgłoszenie zakończenia budowy strażakom może w przyszłości ułatwić dojazd do wadliwej instalacji.

Pewne jest jedno – koszt ogólny takiej instalacji wzrośnie za sprawą opłaty dla rzeczoznawcy oraz wydłuży się czas finalizacja instalacji.

4. Wzrost popularności fotowoltaiki w Polsce za sprawą programów ogólnokrajowych

Jak wynika z badań, aż ponad 75% Polaków skorzystało z pomocy państwa przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznej. Polska jest krajem, który jeszcze ciągle musi gonić unijny próg procentowy udziału zużycia energii OZE w stosunku do całkowitego zużycia. Cel ustalony na 2020 jest na poziomie 20%, a produkcja na poziomie około 13% energii ze źródeł odnawialnych w obecnym czasie. Aby zachęcić drobnych inwestorów, państwo oferuje pewne ulgi i dotację. To między innymi:

 • Mój prąd – to bezzwrotne dofinansowanie udzielane ze strony państwa na każde nowe przedsięwzięcie do maksymalnie do 5 tysięcy złotych. To prawdziwa zachęta dla osób, które wytwarzają energie elektryczną na własne potrzeby (prosumenci) do mocy 10kW. Pieniądze przewidziane na ten program powinny wystarczyć na 200 tysięcy instalacji czyli jak wynika z obecnego trendu – do końca roku.
 • Ulga termomodernizacyjna – to ulga w PIT pozwalająca na odliczenie właścicielowi domu jednorodzinnego maksymalnie aż do 53 tysięcy złotych na łącznie wszystkie instalacje. Dokładny zbiór wydatków znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018, ale co do zasady chodzi o kwoty brutto z faktur (o ile VAT nie został wcześniej odliczony) zakupionych towarów służących do instalacji paneli. Odliczenie można łączyć z programem „Mój prąd”.

To dwie bardzo popularne, a za razem skuteczne narzędzia zachęcające do inwestycji, jaka kojarzy się Polakom z oszczędzaniem. Z badania wynika, że podatnicy decydujący się na inwestycję w fotowoltaikę w znacznej większości są świadomi pomocy jakie oferuje państwo.

5. List intencyjny podpisany z „fotowoltaiką”

Ministerstwo Klimatu podpisało list intencyjny z organizacjami branży fotowoltaicznej. Wszystkie największe instytuty i stowarzyszenia doszły do wspólnego porozumienia. A cel jest słuszny bo energia odnawialna to niewątpliwie przyszłość.

Współudziałowcy „projektu” podjęli się sporządzenia harmonogramu prac nad porozumieniem, ustalania kolejnych spotkań w celu wypracowania postanowień. Ponadto zakłada się, że uczestnicy inicjatywy będą dzielić się ze sobą wskazówkami we wdrażaniu technologii produkcji ogniw itp. Wszystko ma być okraszone raportem finalnym o przemyśle fotowoltaicznym.

List intencyjny jest preludium do prowadzenia dalszych rozmów i stworzenia porozumienia sektorowego, które zaangażują się w budowę polskiego łańcucha wartości fotowoltaiki.

Katalog podmiotów jest otwarty, a ministerstwo zachęca do dołączania i współpracy.

To kolejny krok w stronę zbudowania porozumienia sektorowego, a mówi się, że jest to pierwsze takie porozumienie w Unii Europejskiej między branżą fotowoltaiczną a rządem.

6. Ulga termomodernizacyjna w podatku PIT

W dniu 8 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

We wniosku opisano następujący stan faktyczny: w 2019 r. właściciele domku jednorodzinnego w pełni z własnych finansów rozpoczęli jego termomodernizacje. Wymieniono okna, ocieplono ściany i dach. Wnioskodawcy posiadają faktury dokumentujące zakupy na wszystkie materiał budowlane na kleje, grunty, farby niezbędne do modernizacji. W uzupełnieni do wniosku dodano, że małżonkowie są właścicielami domu i jest on ich wspólnością majątkową. Natomiast swoje dochody rozliczają za pomocą skali podatkowej.

Zgodnie z tym stanem zadano pytanie: czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu faktury za następujące materiały budowlane: parapety okienne, materiały używane do montażu warstwy izolującej (tj. kołki montażowe, kleje, pianki do styropianu), materiały wykończeniowe nakładane na warstwę materiałów izolacyjnych (tj. papę termozgrzewalną, siatkę elewacyjną, klej do siatki, grunt do elewacji, tynk zewnętrzny, farbę zewnętrzną)?

Wnioskodawca założył, że jest to dozwolone i może to zrobić. Zgodził się z tym również Dyrektor KIS potwierdzając stanowisko. Wytłumaczono, że odliczenie przysługuje nie tylko dokładnie na materiały znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co jest bardzo istotne przy uldze termomodernizacyjnej, ulga ta przysługuje tylko właścicielowi domu, a z ulgi można skorzystać do 3 lat po skończonej inwestycji.

Sygnatura interpretacji: 0112-KDIL2-1.4011.248.2020.2.DJ

Podobne wpisy