Blog

Advicero Nexia
Home / Blog / Pomoc antykryzysowa – przygotuj się na kontrolę

Pomoc antykryzysowa – przygotuj się na kontrolę

Na co zwrócić uwagę

Pandemia COVID-19 spowodowała, że państwo jako instytucja musiało intensywniej sprawować swoje funkcje pomocowe. Efektem tego też było wprowadzanie kolejnych tarcz antykryzysowych czyli ustaw z reguły mających wspierać przedsiębiorców. Każda kolejno uchwalana tarcza tak naprawdę rozszerzała zakres pomocy pochodzącej pierwotnie z pierwszej tarczy. Na przykład zwolnienie z ZUS najpierw do 9 pracowników później rozszerzając do coraz większej ilość pracowników itd. Samych rodzajów pomocy było kilka jednak nie będziemy teraz na nich się skupiać. Każda taka pomoc pod różnymi postaciami może być niedługo weryfikowana przez organy do tego uprawnione – czyli zbilżające się wielkimi krokami kontrole.

Odpowiednie wydatkowanie środków

Każda otrzymana złotówka ze środków publicznych będzie „oglądana dwukrotnie”. Środki otrzymane trzeba wydawać z odpowiednim przeznaczeniem i w konkretnym celu. Każdy koszt będzie musiał mieć uzasadnienie. Sprawdzić trzeba, czy przedsiębiorca odpowiednio udokumentował i rozliczałeś pieniądze ze środków publicznych. Dobry tu przykładem są nader liczne kontrolowane wydatkowanie dotacji oświatowej przez samorządy, które często traktują zwrot tej dotacji jako źródło dodatkowych dochodów – kwestionując prawidłowość wydatkowania dotacji. Podobnie zresztą działają organy państwowe kontrolując dotacje , które bezpośrednio wypłacają. Biorąc pod uwagę fakt, że programy pomocowe są obsługiwane (w sensie wypłacania) przez bardzo różne organy, spodziewać się można kontroli z wielu stron, w zależności od tego z ilu programów korzystaliśmy.

Dokumentacja

Kompletna dokumentacja pozwoli uniknąć zapytań urzędu i wydłużyć czasu oczekiwania na pomoc. Skompletuj wszystkie wymagane załączniki zanim finalnie podatnik wyśle wniosek. Nawet jeśli wniosek sprocesuje się pozytywnie w przyszłości może o to pytać kontrola.

Negatywne konsekwencje ekonomiczne

Ustawodawca nie pokusił się o zdefiniowanie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Powyższe konsekwencje są kluczowe do otrzymania wielu pomocy czy  uprawnia to do kilku ulg. O ile to powinno być dość intuicyjne i praktycznie każda branża takie negatywne skutki z pewnością odczuła, to do końca takie nie jest. Sprawdź, czy na pewno poniosłeś negatywne konsekwencje
z powodu COVID-19, a może przyczyną było coś innego.

Więcej o ustaleniu negatywnych skutkach z punktu widzenia ekonomiki przedsiębiorstwa:

Spadek obrotu

Ściśle powiązanym z poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych jest spadek obrotu i
tu ponownie na próżno szukać definicji. Jak wiadomo w prawie podatkowym obrotem są przychody podatkowe, a z punktu widzenia VAT będą to przychody ze sprzedaży. Również w ustawie
o rachunkowości istnieje obrót jako przychody i zyski. UoR wydaje się, że najbardziej rozgraniczają przychody uzyskane na głównej działalności gospodarczej jak i przychody uboczne. Tak przyjęte podejście może być najbezpieczniejsze.

Spadek obrotów może być jednym z najchętniej sprawdzanych wskaźników przez organy kontrolujące, a konkretnie czy był on spowodowany COVID-19.

Dokładna analiza przepisów „tarczowych” to także skupienie się na dokładnym wordingu artykułów. Niektóre przepisy odnoszą się do osiągnięty przychodów, zaś inne do dochodu.

Nie wszystkie pomoce na raz

Wiele z zaproponowanych wsparć co do zasady można ze sobą łączyć. Przykładowo połączymy ze sobą zwolnienia ze składek ZUS wraz z dofinansowaniem do pensji pracowników. Warto jednak zwrócić uwagę na to by przeznaczenie środków się nie pokrywało, a jeżeli tak się zdarzyło, to zwrócić pomoc zanim urosną odsetki.   

Terminy

Tarcze antykryzysowe wpłynęły na przesunięcie biegu wielu terminów. Cześć z nich dotyczyła praktycznie wszystkich przedsiębiorców. Z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczął się, zaś rozpoczętych uległ zawieszeniu.

Bądź na czasie i dowiedz się jakie terminy ponownie ruszyły i które mogą dotyczyć Twojej spółki.
Na niektóre będzie trzeba jeszcze poczekać jak na przykład nowy JPK VAT (VDEK) – 1 października 2020 r.

Pomoc de minimis

Pamiętaj o tym, że każdy składany wniosek o odroczenie podatku to pomoc w rozumieniu de minimis. Co do zasady limit takiej pomocy na jedno przedsiębiorstwo to 200 000 euro. Przez ciężką sytuacje Komisja Europejska podniosła taki limit do 800 000 euro. Oznacza, to większy limit dopiero po którego przekroczeniu trzeba by było zwrócić daną pomoc.

W świeżo uchwalonej ustawie tarczy antykryzysowej 4.0, ustanowiono, że pomoc w formie dopłat
do odsetek kredytów będzie można łączyć np. z pomocą de minimis, czy gwarancjami.

Nasi eksperci pomogą ustalić poziom pomocy w Twojej spółce.

Nikt nie ma złudzeń, że kontrole będą. Niektóre szybciej, na niektóre przyjdzie zaczekać, aż organy uznają, iż „wyhodowały odsetki”. Wszystkie organy, od których można otrzymać pomoc czyli ARP, PFR czy ZUS. Każda z tych instytucji posiada narzędzia do sprawdzenia zasadności wniosków. Przy pożyczkach przykładowo czy dany podmiot jest mikro czy może średnim przedsiębiorstwem z punktu widzenia ustawy prawo przedsiębiorców. ZUS zapewne będzie sprawdzał czy już wcześniej spółka nie zalegała z płaceniem składek.

Wszystkich zainteresowanych chcących przygotować się do nachodzących kontroli lub poznać odpowiedz na powyższe pytania zapraszamy do kontaktu P. Mirosławem Siwińskim pod adresem msiwinski@advicero.eu lub pod numerem telefonu +22 378 17 10 lub 533-339-592.