Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / CIT 2021. Komentarz

CIT 2021. Komentarz

Już jest dostępna publikacja „CIT 2021. Komentarz”?, którą mieli okazję stworzyć kolejny rok z rzędu eksperci AdviceroNexia Katarzyna Klimkiewicz-Deplano oraz Mirosław Siwiński

W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które obowiązują od 1 stycznia, 19 stycznia, 23 lutego, 1 marca oraz od 29 czerwca i 1 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą m.in.:

 • nadania statusu podatnika CIT spółkom komandytowym i wybranym spółkom jawnym,
 • ograniczeń w rozliczaniu strat podatkowych,
 • wprowadzenia klauzuli o unikaniu opodatkowania w uldze dla podatników korzystających z kapitału własnego,
 • wprowadzenia pojęcia struktury hybrydowej i ograniczeń w odliczeniach i kosztach podatkowych,
 • wprowadzenia ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estońskiego CIT),
 • utworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego,
 • przychodów powstających z przeniesienia majątku rzeczowego likwidowanej spółki na rzecz jej wspólników,
 • wprowadzenia szczególnych obowiązków podatkowych spółek nieruchomościowych oraz wymogu publikacji indywidualnych danych tych spółek,
 • obowiązku publikacji strategii podatkowych,
 • rozszerzenia stosowania stawki 9%,
 • zmiany definicji używanych środków trwałych,
 • zasad podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych,
 • szacowania wartości transakcji z krajami zaliczanymi do tzw. rajów podatkowych,
 • rozszerzenia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych,
 • rozszerzenia zakresu dokumentacji podatkowej.

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników CIT pytania dotyczące m.in.:

 • rozliczania kosztów podatkowych,
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
 • zasad amortyzacji,
 • sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • rozliczania podatkowego leasingu,
 • opodatkowania przychodów z budynków,
 • podatkowych grup kapitałowych,
 • opodatkowania dochodów z działalności zagranicznych jednostek kontrolowanych,
 • opodatkowania podatkiem u źródła,
 • zasad poboru zaliczek i dokonywania rocznego rozliczenia CIT.

Publikacja ta zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autorzy przedstawiają również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawiają orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania.

Publikacja dostępna jest ->tutaj<-

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod adresem office@advicero.eu lub +48 22 378 17 10.

Related posts:

Podobne wpisy