Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Zarządzanie sieciami IT poza limitacją kosztów

Zarządzanie sieciami IT poza limitacją kosztów

Advicero Nexia wygrało sprawę podatnika, któremu zakwestionowano wyłączenie z limitacji kosztów usługi IT na kwotę około 1 mln złotych

Jest to jedno z orzeczeń, w którym podważono zauważalną praktykę KIS do odmawiania uznania wyjątku od limitacji kosztów na podstawie art. 15 e ustawy o CiT poprzez niezasadne wzywanie wnioskodawców o podatnie symbolu PKWiU dla świadczeń objętych wnioskiem o interpretacje. Analizując bowiem orzecznictwo sądowe z ostatniego roku można odnieść wrażenie, że zapytanie wnioskodawców o PKWIU w kontekście art. 15e jest częstym wybiegiem KIS celem wydania negatywnej interpretacji.

Z taką praktyką nie zgodził się WSA w Warszawie podkreślając, iż przepis art. 15e ust. 1 jest trudny w interpretacji, ale wzywanie do podawania PKWiU dla określenia zastosowania tego przepisu nie jest zasadne. Nie taki był bowiem cel wprowadzenia tego przepisu, aby starać się klasyfikować wg klasyfikacji statystycznych, lecz walczyć z agresywną optymalizacją podatkową. Podobne tezy można znaleźć w wielu innych orzeczeniach WSA.

Znaczenie tego wyroku wyraża się w potwierdzeniu linii orzeczniczej wskazującej na wyłączenie usługi IT różnego rodzaju z limitacji kosztów na podstawie art. 15e. WSA podkreślił tu bowiem, że usługi IT zakupione przez skarżącą mają charakter techniczny, realny i trudno jest dopatrzyć w nich elementu agresywnej optymalizacji podatkowej. Zdaniem Sądu też nie można uznać, że dla zastosowania art. 15e ust. 1 przesądzająca jest  nazwa usługi „zarządzanie”, gdyż dla tego rodzaju usług również dobrze można by używać słowa „serwisowanie”. Dyrektor KIS niepotrzebnie w tym zakresie skupia się elementach czysto językowych, nie analizując co mieści się pod pojęciem zarządzania, a może być ono różnie traktowane.

Po stronie zespołu TAX w Advicero Nexia sprawę prowadzili Katarzyna Klimkiewicz-Deplano i Mirosław Siwiński

(wyrok WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 2041/19)

Podobne wpisy