Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX ALERT | Ewidencja akcyzowa – ważne zmiany

Advicero Nexia | TAX ALERT | Ewidencja akcyzowa – ważne zmiany

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2024 r. zacznie obowiązywać tzw. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA), skutkiem czego ewidencje akcyzowe i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138l i art. 138o obligatoryjnie będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej. Jest to kolejny system teleinformatyczny wprowadzany przez Ministerstwo Finansów wprowadzony Projektem z dnia 31 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (UD325) (dalej: „Projekt”).

Ewidencje taką prowadzić powinny m.in. podmioty produkujące profesjonalnie energię elektryczną z OZE nawet jeżeli nie płacą efektywnie akcyzy.

Czym jest CEWA i jaki jest cel jego wprowadzenia?

CEWA jest informatycznym systemem centralnym stanowiącym zbiór danych ewidencji akcyzowych wszystkich podmiotów. Założeniem systemu jest umożliwienie organom podatkowym dostępu do bieżących informacji o czynnościach dokonywanych za pośrednictwem wyrobów akcyzowych, które powinny podlegać ewidencji. Transformacja ma umożliwić przejście z papierowej ewidencji i dokumentacji na elektroniczną w jednym centralnym systemie teleinformatycznym – CEWA. Proponowany system ma na celu zmniejszyć obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorców, a także uprościć obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne.

Ewidencja elektroniczna

W myśl aktualnego art. 138p ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: „u.p.a.”), ewidencje i inne dokumentacje, prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej. W ramach ww. Projektu zmian – treść tego przepisu ma zostać zmieniona w ten sposób, że zamiast słowa „papierowej lub elektronicznej” zostaną wprowadzone zapisy „prowadzone i przechowywane przy użyciu systemu teleinformatycznego CEWA”.

Identyfikuje to zatem nowy obowiązek wobec przedsiębiorców, tj. prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a-138l (ewidencji wyrobów akcyzowych i ewidencja wyrobów nie będących wyrobami akcyzowymi) i art. 138o (dokumentowanie czynności przy produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych lub wyrobów pośrednich) u.p.a. w jednolitym formacie XML.

Idąc w myśl proponowanych zmian, CEWA obejmie zatem ewidencje m.in.:

  • składów podatkowych;
  • podmiotów pośredniczących;
  • podmiotów zużywających;
  • podatników zużywających wyprodukowaną energię elektryczną;
  • pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych;
  • podmiotu wysyłającego;
  • podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
  • podmiotów produkujących, dokonujących obrotu i zużycia alkoholu etylowego.
Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca obowiązany?

Podmioty prowadzące działalność akcyzową tylko w ograniczonym zakresie (tj. niewielka liczba wpisów) wystarczający może okazać się wypełnianie CEWA w formie on-line. Jednak podmioty dokonujące dużej liczby czynności ujmowanych w ewidencjach i księgach, będą musiały dopełnić większej ilości obowiązków, tj. nie tylko przygotować profil podmiotu w CEWA, ale także podjąć kompleksowe działania technologiczne w celu wypracowania prawidłowej metody.

Przedsiębiorca powinien zatem przygotować wcześniej wymagania do raportów z systemów (w celu prawidłowego przygotowania pliku w formacie XML) zgodnego ze schemą i uwzględnieniu prowadzonej specyfiki działalności, w tym opracować i przetestować rozwiązania oraz wdrożyć je w struktury firmy.

Dane wprowadzone do ewidencji będą przechowywane w CEWA przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wprowadzone.

Wsparcie Advicero

W związku z wejściem programu CEWA, oferujemy Państwu wsparcie podczas całego procesu ewidencji i wyznaczyć kroki prawidłowego działania. W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy