Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Tax Alert | E-doręczenia: na czym polegają i czemu służą?

Advicero Nexia | Tax Alert | E-doręczenia: na czym polegają i czemu służą?

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie obowiązek stosowania e-doręczeń. Od tego dnia podmioty publiczne będą miały obowiązek wysyłki dokumentów za pomocą systemu doręczeń elektronicznych. W związku z tym firmy i zawody zaufania publicznego będą musiały korzystać z korespondencji elektronicznej. Do 10 marca 2024 r. obowiązek ten obejmie wszystkie podmioty wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 r.

Czym są doręczenia elektroniczne i jaki jest cel ich wprowadzenia?

Na cele usługi doręczeń elektronicznych została otworzona Baza Adresów Elektronicznych (BAE). Podmiotami publicznymi, z którymi korespondencja będzie odbywała się elektronicznie od 10 grudnia 2023 będą:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe.

W przypadku pozostałych podmiotów publicznych obowiązek stosowania e-doręczeń wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Funkcjonowanie systemu e-doręczeń

Uzyskanie skrzynki do e-doręczeń będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku i otrzymaniu wpisu w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE). Można to zrobić za pośrednictwem strony biznes.gov.pl. Na wskazany we wniosku adres mailowy zostanie wysłany link aktywujący skrzynkę do e-doręczeń. Jednocześnie będzie działała usługa hybrydowa. W przypadku, gdy odbiorca korespondencji nie będzie miał adresu do e-doręczeń, urząd wyśle dokumenty elektronicznie, następnie zostaną one wydrukowane i dostarczone przez operatora. Będzie miała ona zastosowanie również w przypadkach, gdy ze względu na wymogi prawa konieczne będzie dostarczenie dokumentów przez urzędy w formie papierowej.

Wsparcie Advicero Nexia

W związku z wejściem w życie systemu e-doręczeń oferujemy nasze wsparcie w tym zakresie. Po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa będziemy mogli złożyć w Państwa imieniu odpowiedni wniosek, umożliwiający Państwu uzyskanie dostępu do skrzynki e-doręczeń. W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy