Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX ALERT | Ceny transferowe za rok 2022 – nadchodzące obowiązki

Advicero Nexia | TAX ALERT | Ceny transferowe za rok 2022 – nadchodzące obowiązki

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przedsiębiorstwa (których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu) mają obowiązek przygotowania dokumentacji za 2022 r., do końca października 2023 r. i złożenia raportu w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR-C) do końca listopada 2023 r.

W odniesieniu do tematu dokumentacji cen transferowych i obowiązków z nim związanych prosimy o zapoznanie się z naszą poniższą publikacją.

Wstępna analiza transakcji z podmiotami powiązanymi
  • analiza podmiotów powiązanych;
  • identyfikacja transakcji z podmiotami powiązanymi – ich wartości, powiązania między stronami;
  • określenie zakresu zobowiązań podatnika w zakresie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,  w tym określenia transakcji jednorodnych;
  • analiza innych uwarunkowań determinujących potrzebę sporządzenia dokumentacji cen transferowych;
  • analiza zwolnień, identyfikacja transakcji, które podpadają pod przepisy tzw. safe habour.
Przygotowanie dokumentacji tzw. local file dla transakcji z podmiotami powiązanymi

W przypadku gdy potwierdzi się obowiązek dokumentacyjny, podatnik zobowiązany jest do posiadania dokumentacji sporządzonej zgodnie z przepisami.

Przygotowanie tzw. benchmarkingu (analizy porównawczej)

Przypominamy, że od 2020 r. istnieje obowiązek sporządzania analizy benchmarkingowej dla każdej dokumentowanej transakcji. Analiza benchmarkingowa jest po prostu elementem takiej dokumentacji. Przeważnie benchmark przygotowywany jest w oparciu o specjalne bazy danych, wykorzystuje się do jego sporządzenia analizy statystyczne.

Przypominamy również, że analiza benchmarkingowa powinna być aktualizowana co najmniej raz na trzy lata, chyba że zmiana w otoczeniu gospodarczym, która znacząco wpływa na analizę, uzasadnia aktualizację w roku, w którym nastąpiła zmiana.

Przygotowanie dokumentacji grupowej

Grupową dokumentację cen transferowych należy sporządzić za dany rok, gdy spełnione są wszystkie warunki określone w ustawie o CIT, tj:

  • podatnik jest zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (z podmiotami powiązanymi) za dany rok
  • podatnik należy do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • podmioty powiązane są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną,
  • wartość skonsolidowanych przychodów grupy w poprzednim roku obrotowym przekroczyła 200 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty.

W przypadku potwierdzenia obowiązku, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego należałoby przygotować taką dokumentację. Oznacza to, że w przypadku podatników, których rok zakończył się 31 grudnia 2022 r., termin taki upływa 31 grudnia 2023 r.

Przygotowanie formularza TPR

W związku ze zmianą przepisów w 2022 r. w zakresie raportowania cen transferowych, tj. odstąpienia od składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen, oświadczenie za 2022 r., będzie stanowiło integralną część formularza TPR-C.

Ponadto, oświadczenie zawarte w TPR-C będzie potwierdzało zarówno rynkowy charakter transakcji jak również to, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

W przypadku, gdy mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Podobne wpisy