Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | REAL ESTATE NEWS | Marzec 2023

Advicero Nexia | REAL ESTATE NEWS | Marzec 2023

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy są obowiązani do składania corocznej informacji o liczbie udziałów posiadanych w takiej spółce. W 2023 roku termin na złożenie informacji nie został przedłużony przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy są obowiązani do złożenia informacji do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego spółki. Dla większości z nich termin ten upływa zatem w dniu 31 marca 2023 roku – jeżeli rok podatkowy lub obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zgodnie z ustawami o CIT i PIT spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający w spółce nieruchomościowej, bezpośrednio lub pośrednio:

  • udziały lub akcje dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo
  • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej podatnikiem CIT albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze

– są obowiązani przekazywać Szefowi KAS informację o liczbie udziałów posiadanych w takiej spółce. Aktualnie obowiązki Szefa KAS w tym zakresie zostały przejęte przez naczelników urzędów skarbowych właściwych dla wspólnika i spółki nieruchomościowej.

Spółki nieruchomościowe przekazują informację o podatnikach posiadających w nich bezpośrednio i pośrednio udziały, za pośrednictwem formularzy CIT-N1 (o podatnikach niebędących osobami fizycznymi) lub PIT-N1 (o podatnikach będących osobami fizycznymi). Z kolei podatnicy, którzy posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, udziały w spółce nieruchomościowej, informację o liczbie udziałów przekazują na formularzach CIT-N2 (wspólnicy niebędący osobami fizycznymi) oraz PIT-N2 (wspólnicy będący osobami fizycznymi). Informacje te składa się za pośrednictwem portalu e-Deklaracje.

W przypadku wątpliwości co do spełnienia obowiązku w zakresie raportowania struktury spółek nieruchomościowych zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy