Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer solutions: Odbiór dnia wolnego za święto

Advicero Nexia | Employer solutions: Odbiór dnia wolnego za święto

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. W najbliższym czasie obowiązek ten dotyczy dnia 6 stycznia 2024 (sobota).

Dnia wolnego należy udzielić pracownikowi w obrębie danego okresu rozliczeniowego tzn. jeśli u Pracodawcy przyjętym okresem rozliczeniowym jest okres miesięczny to dnia wolnego za dzień 6 stycznia należy udzielić w styczniu 2024. Jeżeli u danego pracodawcy obowiązuje dłuższy okres rozliczeniowy niż 1 miesięczny, należy pamiętać, że dnia wolnego należy udzielić do końca trwania tego okresu rozliczeniowego. Udzielenie dnia wolnego może nastąpić zarówno przed jak i po danym dniu świątecznym.

Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, po zakończeniu okresu rozliczeniowego będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia oraz 100% dodatku z tytułu nadgodzin.

Pracodawca może zadecydować o ustaleniu jednego dnia wolnego w ramach odbioru dnia wolnego za święto obowiązującego dla wszystkich pracowników lub pozwolić pracownikom na swobodny wybór dnia wolnego w ramach odbioru.

Jeżeli w dniu wyznaczonym jako dzień wolny z tytułu odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma obowiązku udzielania mu dnia wolnego w innym terminie.

Prosimy o przekazanie informacji o dacie odbioru dnia wolnego za święto przez pracowników wraz z danymi do listy płac za miesiąc styczeń.

Podobne wpisy