Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września 2020

Advicero Nexia | Employer Solutions: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września 2020

1. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września 2020 roku?

Z dodatkowego świadczenia mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 8 oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych do lat 16,18 oraz 24 w zależności od stopnia niepełnosprawności w przypadku gdy:

  • placówka oświatowa (żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła), do której uczęszcza dziecko została zamknięta z powodu koronawirusa
  • placówka oświatowa funkcjonuje w modelu hybrydowym i nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom w związku z wprowadzoną nauką zdalną dla części placówki
  • opiekunka dziecka (niania) nie może sprawować opieki nad dzieckiem

2. W jakim okresie można skorzystać z dodatkowego zasiłku w związku z koronawirusem?

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na chwilę obecną można skorzystać od 1 do 20 września 2020r. Okres ten może zostać przedłużony przez Radę Ministrów.

3. W jaki sposób uzyskać dodatkowy zasiłek?

Należy tak jak poprzednio, złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do Pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-1-wrzesnia/3541264

4. Czy z zasiłku mogą skorzystać obydwoje rodzice?

Nie, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal przysługuje tylko jednemu z rodziców dziecka, który w danym okresie sprawuje nad nim opiekę.

Podobne wpisy