Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od e-papierosów i wyrobów nowatorskich do 30 września 2020 r.

Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od e-papierosów i wyrobów nowatorskich do 30 września 2020 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zarządzający zaniechanie poboru podatku akcyzowego od podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, dotyczących płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunku do tych produktów, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie 1 lipca-30 września 2020 r.

Taka decyzja resortu spowodowana jest skutkami trwającej pandemii COVID-19, która przyczyniła się do np. utrudnień w kwestii założenia składu podatkowego, który jest tu koniecznością (por. art. 47 ustawy o akcyzie).

Resort zaznacza, iż zaproponowany trzymiesięczny okres nie daje istotnej przewagi konkurencyjnej nad przedsiębiorcami produkującymi i sprzedającymi substytucyjne wyroby.

Przedsiębiorcy korzystający na niniejszym rozporządzeniu nie staną się w ten sposób beneficjentami pomocy publicznej.

Warto zwrócić uwagę, iż do końca czerwca 2020 r. obowiązywała zerowa stawka podatku na papierosy elektroniczne oraz wyroby nowatorskie. Jest to też szczególnie ważne w kontekście tego, że fiskus ostatnio przesądził, iż wyroby typu Heets uznaje za wyroby nowatorskiego, choć dotychczas istniało przekonanie o ich nieopodatkowaniu akcyzą.

Innymi rozwiązaniami przychylnymi dla producentów tych towarów jest brak obowiązku nanoszenia banderoli podatkowych do końca 2020 r. oraz banderoli legalizacyjnych do końca kwietnia 2021 r. – zgodnie z już obowiązującym rozporządzeniem (Dz.U. z 2020 r. poz. 1092).

30 czerwca 2020 r. dokument został przekazany do podpisu Ministrowi Finansów. Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia to dzień następujący po dniu jego ogłoszenia.