Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Opodatkowanie akcyzą oraz ujmowanie w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego surowców przeznaczonych do wykorzystania w papierosach elektronicznych

Opodatkowanie akcyzą oraz ujmowanie w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego surowców przeznaczonych do wykorzystania w papierosach elektronicznych

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 20 maja 2020 r. wydaną przez Dyrektora Informacji Skarbowej, znak: 0111-KDIB3-3.4013.42.2020.2.JS, która potwierdziła prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie opodatkowanie akcyzą oraz ujmowania w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego surowców przeznaczonych do wykorzystania w papierosach elektronicznych. W przedmiotowej sprawie, spółka ma zamiar nabywać i wykorzystywać wskazane we wniosku surowce w celu produkcji gotowego płynu do e-papierosów, przeznaczonego do bezpośredniego zastosowania w papierosie elektronicznym przez konsumenta. Tym samym, spółka nabywa przedmiotowe surowce z przeznaczeniem do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Oznacza to, że surowce nabywane w postaci roztworu, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym baza do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę – będą stanowiły u spółki wyrób akcyzowy w postaci płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Warto wskazać, że nabywana przez spółkę nikotyna będzie mieć postać pojedynczej substancji, niezmieszanej z glikolem propylenowym, gliceryną roślinną lub innym rozpuszczalnikiem. Odseparowany, krystaliczny kannabidiol (CBD) nabywany będzie przez spółkę w formie stałej lub w formie proszku. W związku z tym, nabywane surowce, tj. nikotyna oraz kannabidiol wykorzystywane do produkcji płynu do papierosów elektronicznych nie stanowią roztworów przeznaczonych do wykorzystania w papierosach elektronicznych, w tym bazy do tego roztworu zawierającej glikol lub glicerynę – a zatem nie są wyrobami akcyzowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „u.p.a.”). W związku z tym, wprowadzenie do składu podatkowego nikotyny w postaci pojedynczej substancji, niezmieszanej z glikolem, gliceryną bądź innym rozpuszczalnikiem oraz kannabidiolu w formie stałej bądź w formie proszku, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i z tytułu tej czynności nie powstanie obowiązek podatkowy w akcyzie. W stosunku jednak do gliceryny roślinnej i glikolu propylenowego, zgodnie ze stwierdzeniem spółki stanowią one podstawę (bazę) do płynu do e-papierosów. Gliceryna roślinna w e-papierosach jest „bazą” i rozpuszczalnikiem dla nikotyny i substancji smakowych wzbogacający mieszanki. Z kolei glikol propylenowy w płynie do e-papierosów spełnia tę samą funkcję jak gliceryna roślinna – tzn., że jest nośnikiem nikotyny i aromatu. Oznacza to, że glikol propylenowy i gliceryna roślinna nabywane przez spółkę z przeznaczeniem do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno zawierające nikotynę, jak i bez tej nikotyny, będą stanowić u spółki wyroby akcyzowe w postaci płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu u.p.a. W konsekwencji, wprowadzenie gliceryny roślinnej oraz glikolu propylenowego przeznaczonych do wykorzystania w papierosach elektronicznych do składu podatkowego jest czynnością opodatkowaną i powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, zgodnie z art. 10 u.p.a. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że nikotyna oraz kannabidiol, które nie są wyrobami akcyzowymi, nie powinny być ujmowane w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego. Natomiast glikol propylenowy i gliceryna roślinna, stanowiące wyroby akcyzowe, tj. płyn do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy, powinny zostać uwzględnione w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego, o której mowa w art. 138a ust. 1 w zw. z ust. 3 u.p.a. przez podmiot prowadzący skład podatkowy.