Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Rok 2020 i podatek od nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach

Rok 2020 i podatek od nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie druki deklaracji na podatek od nieruchomości będą obowiązywać w 2020 r.?

Podatnicy powinny złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami ZDN-1 (dla nieruchomości opodatkowanych) i ZDN-2 (dla nieruchomości zwolnionych z opodatkowania).

2. Gdzie dostępne są obowiązujące druki deklaracji na podatek od nieruchomości 2020?

Nowe druki na podatek od nieruchomości stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Można je także znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

3. Czy deklaracje na podatek od nieruchomości można złożyć przez Internet?

Deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Kto powinien złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?

Deklaracje na podatek od nieruchomości powinny złożyć m.in. osoby prawne, spółki niemające osobowości prawnej oraz prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości. 

5. Jaki mam termin na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2020?

Do 31 stycznia 2020 r. należy złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości.

6. W trakcie roku spółka sprzedała jedną ze swoich nieruchomości. Jak zgłosić sprzedaż nieruchomości do Urzędu?

Należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości w ciągu 14 dni.

7. Jakie są terminy płatności podatku od nieruchomości dla podmiotów składających deklaracje 2020?

Podatek za styczeń jest płacony w terminie do 31 stycznia, natomiast pozostałe raty płatne są do 15. dnia każdego miesiąca.

8. Jakie są stawki na podatek od nieruchomości w 2020 r.?

Wysokość stawek na podatek od nieruchomości jest określana na podstawie uchwały rady gminy z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych.

mszspa - Rok 2020 i podatek od nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach

W przypadku nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy stawki te są udostępniane na stronie internetowej: www.podatki.um.warszawa.pl.

Wszystkich zainteresowanych, chcących pozyskać informację lub uzyskać rozwiązanie swoich problemów w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Sławomirem Patejuk pod adresem spatejuk@advicero.eu lub numerem +48 533 335 691 bądź kontakt z naszym biurem pod adresem office@advicero.eu.