Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / MF planuje wprowadzić podatek od wyprowadzki

MF planuje wprowadzić podatek od wyprowadzki

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od przeniesienia aktywów za granicę. 

Ma on polegać na opodatkowaniu nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa. Do wprowadzenia podatku Polska jest zobligowana na mocy tzw. dyrektywy ATAD (tj. Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego). Stosownie do przepisów Dyrektywy, podatnik podlega podatkowi w następujących sytuacjach:

  • podatnik przenosi aktywa ze swojej siedziby głównej do stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, o ile państwo członkowskie siedziby głównej nie ma już prawa do opodatkowania przenoszonych aktywów ze względu na przeniesienie;
  • podatnik przenosi aktywa ze swojego stałego zakładu w państwie członkowskim do swojej siedziby głównej lub innego stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, o ile państwo członkowskie stałego zakładu nie ma już prawa do opodatkowania przenoszonych aktywów ze względu na przeniesienie;
  • podatnik przenosi swoją rezydencję podatkową do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, z wyłączeniem aktywów, które pozostają faktycznie powiązane ze stałym zakładem w pierwszym państwie członkowskim;
  • podatnik przenosi działalność gospodarczą prowadzoną przez swój stały zakład z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego, o ile państwo członkowskie stałego zakładu nie ma już prawa do opodatkowania przenoszonych aktywów ze względu na przeniesienie.

Dyrektywa pozwala jednak na przyjęcie przepisów regulujących ten podatek do 31 grudnia 2019 roku. MF zapowiada natomiast wprowadzenie regulacji rok wcześniej – do 31 grudnia 2018 roku.

Z doniesień prasowych wynika, że obowiązywać mają dwie stawki podatkowe:

  • 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku.
  • 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Celem projektowanych regulacji jest przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym realizowanym poprzez przenoszenie central firm, części lub całego biznesu do innych jurysdykcji podatkowych.

Stosownie do zapowiedzi Ministerstwa Finansów, nowe przepisy mają dotyczyć:

  • przedsiębiorstw, ale także
  • osób fizycznych,

pomimo, iż Dyrektywa nie obliguje państw członkowskich do stosowania przedmiotowego podatku w odniesieniu do osób fizycznych.

Przewiduje się, że projektowana regulacja może zniechęcić zagraniczne podmioty do inwestowania w Polsce. Organizacje biznesowe zwracają uwagę natomiast na niepotrzebny pośpiech w pracach Ministerstwa, który nie buduje dobrej atmosfery dla biznesu. Apelują także o opublikowanie tekstu projektu ustawy, aby możliwa była rzeczowa dyskusja o założeniach nowej daniny.