International Italian Desk

Strona główna / International / Italian Desk

Italian Desk

L’Italian Desk nasce con l’obiettivo di offrire alle Aziende italiane ed ai singoli un punto di contatto affidabile al quale rivolgersi comodamente sin dallo start-up in Polonia.

Gratis, Advicero e’ felice di offrire un primo colloquio orientativo atto a definire le linee guida dello start-up in Polonia (per coloro che sono in procinto di iniziare), oppure possibili ottimizzazioni nel caso di un contesto gia’ operativo.

Advicero si interfaccia con il Cliente secondo le modalita’ seguenti:

 • registrazione delle entità ai fini IVA / Intratstat / imposta sul reddito e conduzione degli insediamenti
 • creazione di società commerciali polacche (sp. z oo, società in accomandita, altre), registrazione di filiali e uffici di rappresentanza
 • preparazione / verifica di contratti commerciali tra enti polacchi e italiani
 • ottimizzazione fiscale nell’ambito di applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra la Polonia e la Repubblica italiana
 • ottimizzazione fiscale / insediamento di membri del consiglio di amministrazione esteri e dirigenti e dipendenti distaccati in Polonia
 • preparazione e implementazione di strutture ottimizzate per le tasse dedicate agli investitori dall’Italia
 • consulenza fiscale in corso e pianificazione fiscale per gli imprenditori che svolgono attività commerciali, produttive o di investimento in Polonia
 • gestione libri contabili, amminstrazione societaria e payroll contabilità
 • ispezioni e procedure fiscali, gestione continuativa dei rapporti con le Autorita’ fiscali polacche
 • due diligence e supporto durante le transazioni

Italian Desk w Advicero został utworzony po to, żeby skutecznie wspierać włoskich przedsiębiorców w wejściu i ekspansji na polskim rynku.

Advicero oferuje nowym inwestorom pierwsze bezpłatne spotkanie, którego celem jest omówienie najważniejszych kwestii podatkowych i księgowych związanych z działalnością biznesową na polskim rynku. Dla klientów już obecnych na rynku w Polsce proponujemy rozmowę na temat możliwości optymalizacji już istniejących rozliczeń podatkowych.

Advicero wspiera włoskich klientów w następujący sposób:

 • rejestracja zagranicznych podmiotów na cele podatku VAT/Intratstat/podatku dochodowego i prowadzenie rozliczeń w tym zakresie
 • zakładanie polskich spółek handlowych dla inwestorów zagranicznych (sp. z o.o., sp. komandytowa, inne), rejestracja oddziałów i przedstawicielstw
 • przygotowywanie /weryfikacja umów handlowych pomiędzy podmiotami polskimi i włoskimi
 • optymalizacja podatkowa w zakresie zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Włoch
 • optymalizacje / rozliczanie podatkowe zagranicznych członków zarządów i kadry menedżerskiej oraz pracowników oddelegowanych do Polski
 • przygotowywanie i implementacja optymalnych podatkowo struktur dedykowanym inwestorom z Włoch
 • bieżące doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność handlową, produkcyjną lub inwestycyjną
 • prowadzenie księgowości, rozliczenia płacowe
 • kontrole i postępowania podatkowe, kontakty z organami podatkowymi
 • przeglądy due diligence, wsparcie podczas transakcji nabycia lub zbycia aktywów

This post is also available in: en - Italian DeskEN