Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ważny termin w listopadzie dla przedsiębiorców objętych obowiązkiem wdrożenia PPK

Ważny termin w listopadzie dla przedsiębiorców objętych obowiązkiem wdrożenia PPK

10 listopada 2020 r. mija termin na zawarcie przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu pracowników, którzy chcą uczestniczyć w dodatkowym programie emerytalnym. Po zawarciu umowy za pomocą systemu elektronicznego dedykowanego przez daną instytucję finansową, pracodawca oraz pracownik otrzymają drogą elektroniczną umowę o prowadzenie PPK.

Przypomnijmy, iż obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w drugim półroczu zostały objęte przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31.12.2019 r. a także Pracodawcy, którzy według stanu na dzień 30.06.2019 r. zatrudniali co najmniej 50 pracowników, ale z powodu epidemii koronawirusa nie zdecydowali się na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych od kwietnia 2020 roku.

Należy mieć również na uwadze, iż pracodawca po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK, nalicza i pobiera składki zarówno po stronie pracownika i pracodawcy od najbliższego wypłacanego wynagrodzenia po dacie zawarcia umowy. W przypadku gdy pierwsze składki zostaną naliczone już w miesiącu listopadzie, pracodawca jest zobowiązany do przekazania kwoty pobranych składek PPK do instytucji finansowej w terminie do 15-go dnia miesiąca następnego (termin tożsamy z terminem do zapłaty składek ZUS).

Termin płatności składek na PPK przez pracodawcę ma ogromne znaczenie na wygląd listy płac w danym miesiącu, gdyż z tytułu naliczonej składki pracodawcy, powstaje przychód po stronie pracownika. Zgodnie z wykładnią organów podatkowych, przychód ten nie powstaje jednak w momencie naliczenia składki PPK na liście płac, a w momencie jej przekazania do instytucji finansowej. Może się zatem zdarzyć, iż w przypadku pracodawców, którzy będą przekazywać składki na PPK do 15 dnia miesiąca następnego, składka PPK zostanie doliczona do przychodu pracownika na liście płac dopiero w kolejnym miesiącu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podmiot zatrudniający dokonywał wpłat składek do PPK w tym samym miesiącu, w którym nalicza i wypłaca wynagrodzenia dla pracowników. Dlatego pracodawca od razu powinien ustalić w jakim terminie będzie dokonywał przelewu środków, aby w odpowiedni sposób naliczyć podatek na liście płac za dany miesiąc i w prawidłowy sposób skonfigurować swój system kadrowo-płacowy.