Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Urlop rodzicielski w częściach? Uwaga na przepadającą część urlopu

Urlop rodzicielski w częściach? Uwaga na przepadającą część urlopu

Wiele pracujących mam decyduje się na korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w całości. Jednak coraz bardziej popularne stają się również wcześniejsze powroty do pracy po wykorzystaniu pełnego urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego i korzystanie z pozostałej części urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym bądź łączenie go z pracą na część etatu. Jednak nie dla wszystkich jasne są zasady w jaki sposób można dzielić urlop rodzicielski, aby żadna z jego części nie przepadła.

Po urodzeniu dziecka, pracującej mamie zgodnie z art. 180 oraz art. 1821a Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) przysługuje urlop macierzyński oraz rodzicielski w wymiarze:

  • 20 tygodni – urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 32 tygodni – urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

Z powyższych urlopów można skorzystać łącznie wykorzystując je jednocześnie jeden po drugim przez okres 52 tygodni lub podzielić urlop rodzicielski na części.

Zgodnie z zapisami kodeksowymi, urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na 4 części przypadające jedna po drugiej lub bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku za okres odpowiadający części urlopu, z czego maksymalnie 16 tygodni może zostać wykorzystane w terminie późniejszym, nieprzypadającym bezpośrednio po jego poprzedniej części, do końca roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Możliwość i sposób podziału urlopu rodzicielskiego na części, została ściśle określona w Kodeksie pracy. Podstawową zasadą jest, iż urlopu udziela się w wymiarze tygodniowym. W art. 1821c doprecyzowano, że w przypadku korzystania tylko z części urlopu rodzicielskiego, żadna z jego części nie może być zawnioskowana przez pracownika na okres krótszy niż 8 tygodni. Od powyższej zasady istnieje tylko dwa odstępstwa, a mianowicie:

  • Pierwsza część urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni
  • W przypadku gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni

Przykład

Pani Anna 14 października 2020 r. urodziła dziecko. W związku z tym korzystała będzie z urlopu macierzyńskiego w pełnym 20 tygodniowym wymiarze od dnia 14.10.2020 r. do dnia 02.03.2021 r. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego Pani Anna zdecydowała się na wykorzystanie tylko 8 tygodni urlopu rodzicielskiego od dnia 03.03.2021 r. bezpośrednio po urlopie macierzyńskim a następnie powrót na kilka miesięcy w celu pełnienia obowiązków służbowych. Pozostałą część urlopu rodzicielskiego Pani Anna zamierza wykorzystać w terminie późniejszym.

Pani Anna wykorzystuje 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z 32 przysługujących tygodni.

Teoretycznie pracownicy pozostaje do wykorzystania  jeszcze 24 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

Niestety, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, tylko 16 tygodni może zostać wykorzystane w terminie późniejszym, nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. W przedstawionej sytuacji Pani Anna zostaje pozbawiona możliwości wykorzystania 8 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Należy pamiętać również o tym, że liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego wpływa na ilość części urlopu wychowawczego, z którego może skorzystać pracująca mama. Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie w 5 częściach. Jeżeli kobieta korzysta z urlopu rodzicielskiego w częściach to ich liczba pomniejsza liczbę przysługujących części urlopu wychowawczego.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z artykułem dla Infor na ten temat ->tutaj<-