Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ulga na robotyzację – wsparcie procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Ulga na robotyzację – wsparcie procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

W Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad rozwiązaniami, mającymi na celu wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, w tym robotyzacji. Projekt wprowadzający tzw. ulgę na robotyzację ma być zaakceptowany przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2020 roku.

Szeroko zakrojony proces zastępowania pracy ludzkiej pracą robotów stanowi poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki, stąd wymaga również stworzenia odpowiednich instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. 

Unowocześnianie polskiej gospodarki polegające na zastępowaniu pracy ludzkiej pracą robotów wymaga systemowej zmiany, która ułatwi i przyspieszy ten proces. Stopień robotyzacji w Polsce nadal nie jest na zadowalającym poziomie w porównaniu do światowej średniej, która wynosi 99 robotów na 10.000 pracowników.

Dodatkowo, robotyzacja została po części wymuszona przez trwającą pandemię COVID-19 – wykorzystanie robotów pozwala zachować większą dbałość o bezpieczeństwo pracowników i może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Z ulgi skorzystają podatnicy podatku PIT i podatku CIT, niezależnie od statusu małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa. Ważne, aby chcieli oni dokonać w swoim biznesie transformacji cyfrowej, rozumianej jako proces tworzenia i wdrażania nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, które wykorzystują rozwiązania z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii informatycznych, umożliwiają interakcje człowiek-maszyna, jak również pomiędzy poszczególnymi maszynami wraz z zapewnieniem pewnego poziomu bezpieczeństwa.

Ulga na robotyzację będzie skonstruowana na podobnej zasadzie co wprowadzona kilka lat temu ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Oznacza to, że przedsiębiorca będzie miał możliwość dwukrotnie odliczyć wydatki będące kosztami kwalifikowanymi – za pierwszym razem jako standardowe koszty uzyskania przychodu, a następnie jako koszty dodatkowo obniżające podstawę opodatkowania na koniec roku obrotowego, tak jak jest to przy uldze B+R. Sama wartość dodatkowego odliczenia zostanie najprawdopodobniej wyrażona w postaci procentowej, jednak nie została ona jeszcze dokładnie określona na tym etapie prac legislacyjnych.

Dla potrzeb ulgi na robotyzację wypracowano szeroką definicję robota przemysłowego jako programowalnej, wielozadaniowej, zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej maszyny o wielu stopniach swobody. Prace nad definicją nadal trwają.

W grupie kosztów kwalifikowanych, które będzie można uwzględnić przy rozliczaniu ulgi, wstępnie znalazłyby się:

  • wydatki na nabycie fabrycznie nowych robotów oraz urządzeń peryferyjnych, umożliwiających robotom spełnianie swoich funkcji,
  • wydatki na rozwiązania służące zapewnieniu szeroko pojętej ergonomii i bezpieczeństwa, 
  • systemy zdalnego diagnozowania, monitorowania, optymalizowania i serwisowania nabytych urządzeń,
  • wydatki na przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi robotów i zintegrowanych z nimi linii produkcyjnych, oraz dodatkowe koszty opinii, ekspertyz, czy też usług równorzędnych.

Planowany termin wprowadzenia ulgi na robotyzację to styczeń 2021 r.