Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

Jak co roku, również w 2021 roku, przedsiębiorców czeka podwyżka składek ZUS. W związku z podwyższeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększeniu ulegnie również podstawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej z dnia 26 sierpnia 2020 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2021 roku wyniesie 5.259 zł natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł.

Warto dodać, iż wysokość podstawy do obliczania składki zdrowotnej znana będzie dopiero na początku 2021 roku, z uwagi na to, iż określana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale roku poprzedniego.

 Duży ZUS

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego co w 2021 roku daje nam podstawę w wysokości 3.155,40 zł. Składki ZUS będą przedstawiały się zatem następująco:

Składka emerytalna615,93
Składka rentowa252,43
Składka wypadkowa52,70
Składka chorobowa (dobrowolne)77,31
Fundusz Pracy77,31
RAZEM ze s. chorobową998,37
RAZEM bez s. chorobowej921,06

Preferencyjne składki ZUS

Po wykorzystaniu ulgi na start, nowy przedsiębiorca jest również uprawniony do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 miesięcy. Składki ZUS w takiej sytuacji obliczane są od wartości 30% minimalnego wynagrodzenia, co w 2021 roku daje nam kwotę 840 zł. Poszczególne składki obliczone od powyższej podstawy wyniosą:

Składka emerytalna163,97
Składka rentowa67,20
Składka wypadkowa14,26
Składka chorobowa (dobrowolne)20,58
RAZEM ze s. chorobową265,78
RAZEM bez s. chorobowej245,20

Z powyższych danych wynika, że wzrost składek dla przedsiębiorców w 2021 r. w porównaniu do roku ubiegłego będzie stosunkowo niewielki.