Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Refaktura mediów a kody GTU

Refaktura mediów a kody GTU

Nowa wydanie JPK funkcjonuje już od 1 października, jednak niejasności z dnia na dzień powstaje coraz to więcej. Marketingowo dobrze wygląda składanie deklaracji w jednym pliku do urzędu skarbowego zamiast dwóch, lecz absolutnie nie rekompensuje to nowych obowiązków jakie spadły na przedsiębiorców.

W artykule opisane zostało krótkie studium przypadku obejmie refakturę mediów

W praktyce spotkaliśmy się z następującym problemem: Przedsiębiorca to właściciel lokali mieszkalnych, które później wynajmuje na cele mieszkaniowe. Na koniec każdego miesiąca wystawia faktury za wynajem oraz za tzw. media. Następnie dochodzi do refaktury tych kosztów na klientów lokali takich jak energia elektryczna i woda. W tym punkcie pojawia się pytanie czy refaktura energii i wody powinna zawierać kod w ewidencji grup towarów i usług w JPK.

Warto wyjść od tego, że refaktura na gruncie przepisów ustawy o VAT jest tak samo traktowana jak byśmy my samy wyświadczyli tę usługę. Czyli naturalnie jak zwykła sprzedaż/świadczenie usług powinna zostać oznaczona ewentualnymi kodami.

Jeśli chodzi o symbole to z racji że żaden inne oznaczenie nie jest zbliżone to pytanie najczęściej pada w stronę kodu „11”. W rozporządzeniu opis tej pozycji wygląda następująco:

świadczenia usług:

  • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) – oznaczenie „11”, i 1905.

Rozporządzenie odwołuje więc nas do ustawy. Ustawa ta określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zakres przedmiotowy ustawy odnosi się do emisji gazów cieplarnianych z instalacji (CO2, N2O i perfluorowęglowodorów), operacji lotniczych i tak dalej.

Kod GTU_11 nie będzie miał w tym przypadku zastosowania. Sama odsprzedaż mediów nie została też uwarunkowana żadnym innym kodem GTU. Niewątpliwie nie dochodzi w takim wypadku do usługi przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na które wskazuje wyżej przytoczona ustawa.

Na koniec najważniejsze jest aby pamiętać o tym, że fundamentalne zasady opodatkowania VAT nie zmieniają się w związku z wprowadzeniem nowego JPK połączonego z deklaracją. Zienia się jedynie sposób raportowania.