Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Praca zdalna przedłużona na kolejny okres

Praca zdalna przedłużona na kolejny okres

Przepisy dotyczące pracy zdalnej zawarte w Tarczy Antykryzysowej 4.0 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 1086) obowiązywały do dnia 4 września 2020 r.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, powyższe regulacje zostały przedłużone na kolejne miesiące. Pracodawca od dnia 5 września może polecić swojemu pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii a także w ciągu 3 miesięcy od momentu ogłoszenia jej zakończenia.

Dotychczasowe zasady pracy zdalnej nie uległy zmianie:

  • pracodawca kierując pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej powinien uwzględnić przede wszystkim jego umiejętności, możliwości techniczno-lokalowe a także wziąć pod uwagę rodzaj świadczonej pracy
  • pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie materiały i narzędzia do pracy zdalnej przez co należy również rozumieć zapewnienie obsługi logistycznej
  • pracownik może zostać przez pracodawcę zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonanych zadań w ramach pracy zdalnej
  • pracownik nie może odczuwać żadnych negatywnych konsekwencji np. finansowych czy zmiany wymiaru czasu pracy, w związku ze zmianą formy i organizacji pracy

Należy również pamiętać, iż w każdej chwili pracodawca może odwołać polecenie pracy zdalnej.

Powyższe regulacje, pomimo nacisków ze strony pracodawców i pracowników, nadal nie znalazły swojego odzwierciedlenia w Kodeksie Pracy. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, iż rozpoczęło już prace nad nowelizacją przepisów Kodeksu w tym zakresie i w najbliższym czasie przedstawi szczegóły projektu.