Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku zryczałtowanego

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku zryczałtowanego

W ramach zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego odnośnie pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami drugiej fali pandemii, w ostatnich dniach opublikowany został projekt rozporządzenia „w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego”, który przewiduje odroczenie terminu zapłaty zaliczek do urzędu skarbowego.

Wydłużenie terminu płatności dotyczyć będzie zaliczek oraz podatku naliczonych i pobranych w miesiącu październiku, listopadzie oraz grudniu. Termin zapłaty wyglądał będzie następująco:

  • zobowiązania wobec urzędu skarbowego za miesiąc październik będą wymagane do zapłaty w dniu 20.05.2021 r.
  • zobowiązania wobec urzędu skarbowego za miesiąc listopad będą wymagane do zapłaty w dniu 20.06.2021 r.
  • zobowiązania wobec urzędu skarbowego za miesiąc grudzień będą wymagane do zapłaty w dniu 20.07.2021 r.

Projekt opublikowany przez Ministerstwo Finansów wskazuje, iż o wsparcie w powyższym zakresie będą mogli starać się przedsiębiorcy prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z i 96.04.Z.

Powyższe rodzaje działalności obejmują między innymi działalność gastronomiczną, rekreacyjno-sportową, fotograficzną, rekreacyjną a także rozrywkową.

Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.