Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Od 1 maja brak konieczności drukowania paragonów fiskalnych

Od 1 maja brak konieczności drukowania paragonów fiskalnych

Dnia 28 stycznia 2021 r. pojawiły się projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących oraz w sprawie kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii. Celem zmian jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (tzw. e-paragonów) do nabywcy, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy użyciu kas rejestrujących najnowszego typu (tzw. kasy online).

Na mocy obowiązującego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, kasy te posiadają jedynie możliwość wydruku paragonów fiskalnych, zaś podatnik jest obowiązany wydać nabywcy ich papierową postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być uzależnione od wyboru nabywcy lub podatnika (sprzedawcy). Kasy fiskalne, zgodnie powyższym rozporządzeniem z 2018 r., nie mają możliwości wyboru opcji bez drukowania paragonów fiskalnych, więc dla pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest wprowadzenie odpowiednich, nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom wprowadzonym w ustawie, które obejmowałyby istotne zmiany dotyczące e-paragonu. Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego oraz zastąpienie powyższego rozporządzenia z 2018 r.

W sytuacji kiedy rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, kasa wystawia paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej, przerwane linią z oznaczeniem „TRANSAKCJA ANULOWANA”, pod którym są umieszczone dla paragonu fiskalnego i faktury określone pozycje.

Kasa umożliwia wystawienie paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej zarówno w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.

Projekty rozporządzeń są na etapie konsultacji społecznych, a wejście w życie rozporządzeń planowane jest na 1 maja 2021 r.