Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowa wysokość stóp procentowych na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2021 roku

Nowa wysokość stóp procentowych na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2021 roku

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie projekt rozporządzenia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe. Rozporządzenie wprowadza zmiany w wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 24 grup działalności. Zmiana dotyczy płatników składek, którzy w 2020 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie minimum 10 ubezpieczonych, a tym samym byli zobowiązani do przekazania do ZUS w terminie do 31 stycznia druku ZUS IWA.

Nowa wysokość stóp procentowych obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Pracodawcy, którzy przez ostatnie 3 lata byli zobowiązani do złożenia deklaracji ZUS IWA, otrzymają informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej od kwietnia. Informacja ta będzie widoczna koncie płatnika na portalu ZUS PUE.

Pracodawcy, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ostatnim roku przeciętnie co najmniej 10 ubezpieczonych ale nie przekazywali przez ostatnie 3 lata kalendarzowe deklaracji ZUS IWA, zobowiązani są do ustalenia wysokości stopy na ubezpieczenie wypadkowe we własnym zakresie. W tym celu pracodawca sprawdza w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wysokość stopy na ubezpieczenie wypadkowe według grupy przeważającej działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę (PKD) widoczną w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia.

Pracodawcy, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ostatnim roku przeciętnie mniej niż 10 ubezpieczonych będą zobowiązani zastosować stopę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% wartości najwyżej stopy wypadkowej. Zgodnie z projektem rozporządzenia najwyższa wartość stopy na ubezpieczenie wypadkowe wynosić ma 3,33 %. Jeżeli projekt zostanie przyjęty w takim kształcie, stopa składki wypadkowej w porównaniu do roku ubiegłego dla pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego mniej niż 10 ubezpieczonych nie ulegnie zmianie.