Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Najnowsze zalecenia dla pracodawców i pracowników w czasie pandemii koronawirusa

Najnowsze zalecenia dla pracodawców i pracowników w czasie pandemii koronawirusa

Kodeksowym obowiązkiem wszystkich pracodawców jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. Powołany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, zespół doradczy ds. COVID-19 opublikował w ostatnim czasie zalecenia odnośnie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Podstawowe rekomendacje zespołu to przede wszystkim:

 • częste mycie i odkażanie rąk,
 • w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów chorobowych pozostanie w domu, aby nie narażać na zarażenie innych osób,
 • zakrywanie nosa i ust w przestrzeniach publicznych/ wspólnych,
 • zachowywanie bezpiecznego odstępu od innych osób wynoszącego minimum 1,5 m,
 • podróżowanie tylko gdy jest to konieczne,
 • unikanie kontaktu z osobami, które znajdują się w grupie ryzyka,
 • pozostanie w domu, ograniczenie kontaktów z innymi osobami w przypadku gdy mieliśmy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, lub nasz członek rodziny, z którym zamieszkujemy miał kontakt z osobą zakażoną.

Dodatkowe rekomendacje zostały przygotowane dla pracodawców i obejmują:

 • umożliwienie pracy zdalnej pracownikom, którzy posiadają objawy choroby, chociażby przeziębienia,
 • umożliwienie pracy zdalnej pracownikom, którzy mieli kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem,
 • jeśli to możliwe wprowadzenie pracy zdalnej u jak największej ilości zatrudnionych pracowników,
 • informowanie pracowników o podjętych środkach bezpieczeństwa w miejscach pracy a także prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej korzystania ze środków ochronnych,
 • wprowadzanie tylko i wyłącznie takich ograniczeń w miejscu pracy, które są uzasadnione i umotywowane „dostępną wiedzą i dowodami naukowymi, a nie wypływają jedynie z osobistego przekonania lub gwałtownych emocji”.

Powyższe zalecenia są oczywiście jedynie rekomendacjami, jednak eksperci jednogłośnie twierdzą, iż niestosowanie się do powyższych zaleceń może powodować, iż służba zdrowia na skutek nagłego wzrostu zakażeń będzie przeciążona a epidemia może wymknąć się spod kontroli.

Z całością komunikatu można zapoznać się na stronie Polskiej Akademii Nauk: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3137-larum-w-obliczu-kryzysu-covid-19