Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Morska energia wiatrowa Power-to-X i produkcja zielonego wodoru w Danii

Morska energia wiatrowa Power-to-X i produkcja zielonego wodoru w Danii

Dania jest zobowiązana do osiągnięcia bardzo ambitnych celów w zakresie działań w dziedzinie klimatu w ramach swojej zielonej transformacji. Rząd duński przyjął ustawę klimatyczną, która zakłada 70% redukcję ogólnej emisji CO2 do roku 2030 (od poziomu z 1990 r.) oraz do 100% wykorzystania energii odnawialnej, z czego 80% pochodzić ma z energii wiatrowej.

Power-to-X (PtX) odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu, dążąc do bezemisyjnego świata. Magazynowanie energii, poprzez technologię wiatrową, jest kluczowym wyzwaniem dla osiągnięcia celów, dlatego Dania, będąca już światowym liderem jest zaangażowana w rozwój technologii Power-to-X, w szczególności wodoru. Produkcja dotyczy tzw. zielonego wodoru, który będzie powstawać w procesie elektrolizy wykorzystującym nadwyżki odnawialnej energii elektrycznej z morskich turbin wiatrowych (Power-to-X) w Danii.

Jeden z duńskim inwestorów planuje budowę elektrowni Power-to-X. Instalacja będzie zasilana energią pochodzącą z morskich farm wiatrowych. Wytwarzany w ten sposób wodór zostanie wykorzystany do produkcji amoniaku. W ten sposób będzie przetwarzana energia z morskich turbin wiatrowych na zielony amoniak.

Zgodnie z badaniami, produkcja amoniaku to źródło aż 1,4 % globalnych emisji dwutlenku węgla, a dzięki kolejnym projektom Power-to-X Dania może całkowicie uniezależnić się od jego importu.

Plan działania duńskiej instalacji wskazuje, że infrastruktura wodorowa będzie transportowana przez rurociągi wodorowe umożliwiające magazynowanie i transport wodoru na terenie całego kraju, zaś mniejsze zakłady zostaną podłączone do sieci. Power-to-X będą certyfikowane, zapewniając tym samym użytkownikom, że produkt jest wytworzony przy użyciu zielonej energii.

Składający się z elektrolizy 1 GW zakład ma być największym w Europie zakładem produkcyjnym wolnego od CO2 zielonego amoniaku. Amoniak będzie wykorzystywany w rolnictwie jako zielony nawóz wolny od CO2 oraz w przemyśle morskim jako zielone paliwo także wolne od CO2.

Nadwyżka ciepła zostanie wykorzystana do ogrzewania około 1/3 lokalnych gospodarstw domowych w miejscowości, w której będzie zlokalizowana elektrownia. Projekt został ogłoszony we współpracy z firmami z branży rolniczej i morskiej – co wskazuje na możliwość wykorzystania wodoru m.in. w transporcie morskim. Co więcej, Scandinavian Airlines System przewidują, że do 2025 r. będą wykorzystywać 10% paliw ekologicznych.

Dania od lat pozostaje liderem w rozwoju technologii wiatrowej. Inwestycja Power-to-X wpisuje się w cel Danii, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.