Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Minimalne wynagrodzenie w 2021 – nadal nie ustalone

Minimalne wynagrodzenie w 2021 – nadal nie ustalone

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia, które zakłada wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2021r. do poziomu 2.800 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w kwocie 18,30 zł.

Jest to niższy wzrost, niż zapowiadane przez Rząd we wrześniu ubiegłego roku – 3000 zł minimalnego wynagrodzenia na koniec 2020 roku.

W sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z Radą Dialogu Społecznego, która stanowi forum dialogu trójstronnego, w skład której wchodzą m.in.:

  • Przedstawiciele strony Pracowników – np. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych
  • Przedstawiciele strony Pracodawców – np. konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek rzemiosła Polskiego
  • Przedstawiciele strony Rządowej – np. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów

Niestety, Radzie Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia w sprawie określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku. Część członków Rady zaakceptowała kwotę zaproponowaną przez stronę rządową, część jednak była za utrzymaniem wysokości wynagrodzenia minimalnego na dotychczasowym poziomie, jako argument podając niezbyt dobrą kondycję finansową części przedsiębiorstw spowodowaną pandemią koronawirusa. W związku z brakiem konsensusu w tej sprawie, do dnia 15 września Rada Ministrów wyda rozporządzenie, w którym określi wysokość nowych stawek minimalnych w 2021 r., które nie mogą być niższe od tych, które zostały przedstawione Radzie Dialogu Społecznego na etapie konsultacji.