Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Fiskus sięga po akcyzę od Heets/IQOS – Ustalenie podstawy opodatkowania wyrobów nowatorskich na przykładzie wkładów tytoniowych do urządzeń podgrzewających

Fiskus sięga po akcyzę od Heets/IQOS – Ustalenie podstawy opodatkowania wyrobów nowatorskich na przykładzie wkładów tytoniowych do urządzeń podgrzewających

Wyroby nowatorskie to stosunkowo nowe pojęcie w polskim porządku prawnym, wprowadzone na potrzeby podatku akcyzowego. Ze względu na pojawianie się nowych rozwiązań dotyczących sposobu działania wyrobów tytoniowych, albo szerzej wyrobów do palenia nie będących narkotykami, koniecznie stało się doprecyzowanie informacji o tym, jak należy ustalić podstawę opodatkowania tego typu produktów.

W interpretacji indywidualnej wydanej 8 kwietnia 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentuje stanowisko dotyczące opodatkowania akcyzą wkładów tytoniowych stosowanych w urządzeniach podgrzewających.

W opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca opisuje produkt, który zamierza wytwarzać – są to wkłady tytoniowe do urządzeń podgrzewających. Zawierałyby one tytoń zarówno w wałku umieszczanym w urządzeniu podgrzewającym, jak i w filtrze, który wystawałby ponad urządzenie podgrzewające.

Wnioskodawca podkreśla, iż przy użytkowaniu tego wyrobu tytoń zawarty w filtrze nie powinien podlegać opodatkowaniu akcyzą, gdyż nie dostarcza aerozolu, a jedynie dodaje aromatu. Według niego, do podstawy opodatkowania nie należy wliczać także filtra i owijki aluminiowej, gdyż nie dostarczają one aerozolu i nie stanowią mieszaniny.

Organ w większości nie przychylił się do sposobu rozumienia przepisów prezentowanego przez Wnioskodawcę.

Po pierwsze, Organ stwierdził, że cały produkt – złożony z wałka z tytoniem, owijającej go folii aluminiowej, filtra i papierowej osłonki – stanowi pojedynczy wyrób nowatorski.

Swoje stanowisko motywuje tym, iż dzięki podgrzewaniu tytoniu zawartego w wałku, użytkownik może inhalować substancje oraz wyczuwa aromat, który jest dodatkowo zintensyfikowany przez tytoń zawarty w filtrze.

Tytoń zawarty w filtrze, pomimo iż nie jest podgrzewany, to jednak zmienia skład końcowy zawiesiny dostarczanej użytkownikowi produktu, gdyż zapewnia dodatkowe substancje zapachowe. Wpływ tytoniu obecnego w filtrze na ostateczny skład zawiesiny (aerozolu) decyduje o tym, iż należy go zaliczyć do podstawy opodatkowania.

Jednocześnie organ przypomina, że opodatkowaniu akcyzą podlega cała mieszanina zawarta w wyrobie, nie tylko tytoń lub susz tytoniowy. Wynika to z faktu, iż celem opodatkowania akcyzą wyrobów nowatorskich było zapewnienie analogicznego traktowania pod kątem podatkowym produktów zaliczanych do kategorii używek (a zatem zarówno tradycyjnych wyrobów tytoniowych, jak i ich substytutów).

Według organu, nie ulega wątpliwości konieczność opodatkowania akcyzą mieszaniny z wałka oraz tytoniu w filtrze. Organ wprowadza rozgraniczenie dwóch, różnych pod względem podatkowym wariantów, jeśli chodzi o zaliczenie filtru do podstawy opodatkowania.

Jeśli tytoń znajdujący się w filtrze będzie stanowić oddzielny komponent od tworzywa, z którego został wykonany filtr (nie będzie połączony z tworzywem), wówczas waga filtra nie powinna zostać zaliczona do podstawy opodatkowania.

W przypadku, gdy tytoń jest naniesiony na tworzywo, z którego jest formowany filtr, w postaci pyłu tytoniowego, a zatem jest połączony z tym tworzywem i nie stanowi oddzielnego komponentu, to podstawą opodatkowania wyrobu nowatorskiego będzie łączna ilość tytoniu odtworzonego z innymi substancjami znajdującego się w wałku tytoniowym oraz waga filtra zawierającego pył tytoniowy, będący w tym przypadku nieodłącznym komponentem.

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się części wyrobu nowatorskiego, które nie stanowią mieszaniny, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy – oznacza to, że przy obliczaniu podstawy opodatkowania wyrobu nowatorskiego nie należy uwzględniać wagi aluminiowej owijki.

Na podstawie: Pismo z dnia 8 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.11.2020.2.JSOpodatkowanie akcyzą wyrobów nowatorskich.

Ocena

Wystarczy wejść do jakiegokolwiek salonu prasowego czy sklepu sprzedającego wyroby do palenia, aby przekonać się, że wskazane w tytule wyroby do palenia nie są oznaczone znakami akcyzy, czyli tzw. banderolami. Oznacza to prawdopodobnie, iż nie naliczono od nich akcyzy, ani też nie wykonano wobec nich szeregu obowiązków związanych choćby z produkcją czy przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (choćby produkcja w składzie podatkowym, co akurat miało miejsce w tym wypadku). Wyżej opisana interpretacja może zatem oznaczać nadchodzące kłopoty dla potencjalnych podatników.

Co do oceny merytorycznej interpretacji, to wyroby nowatorskie są zdefiniowane jako wyroby będące:

a)mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,

b)mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych

– inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

Niewątpliwie, co wynika z opisu zawartego w interpretacji, mamy tu do czynienia z mieszaniną tytoniu lub suszu tytoniowego i wdychaniem aerozolu. I niestety również wnioskujący przyznał, że nie dochodzi do spalania mieszaniny. Wydaje się, że rzeczywiście jedyną drogą wykazania braku opodatkowania byłoby:

 – wykazanie, że nie ma tu mieszaniny, lub

– wykazanie, że pod kątem technicznym tytoń nie dostarcza aerozolu.

Ta druga kwestia stanowi tu istotę sporu – tak twierdził wnioskujący, a temu zaprzeczył organ – w obu przypadkach w zasadzie bez uzasadnienia. Oczywiście w postępowaniu interpretacyjnym postępowanie dowodowe jest niemożliwe, choć faktem jest, że wnioskujący powinien szerzej uzasadnić to stanowisko. Na szczęście istnieją postępowania, w których taka weryfikacja jest możliwa i podatnik ma możliwość ich wszczęcia.