Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / E-Urząd Skarbowy uruchomiony

E-Urząd Skarbowy uruchomiony

Dnia 1 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa powiadomiło o uruchomieniu internetowego e-Urzędu Skarbowego. Celem systemu jest komfort, uproszczenie kontaktu z administracją skarbową, szybsze załatwianie spraw podatkowych, a także łatwa aktualizacja informacji dotyczących podatnika oraz pełna transakcyjność m.in. poprzez elektroniczne płatności online dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności, deklaracji i tytułów. Będzie można zapłacić podatek bezpośrednio w systemie.

Serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami i praca nad nimi zaplanowana jest do września 2022 r. Pierwszy etap systemu dostępny jest od 1 lutego 2021 r. Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Do załatwienia spraw online nie będzie potrzebny podpis elektroniczny.

W pierwszym etapie od 1 lutego 2021 r. będzie oferował usługi takie jak: dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania), integrację z usługą Twój e-PIT, informację o nałożonych mandatach, dostęp do aplikacji e-mikrofirma, możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów – w serwisie będzie dostępna także historia płatności online) oraz możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań – przy tym dostępna będzie także historia wysłanych dokumentów).

Docelowo w kolejnych etapach planowane jest wprowadzenie usług: e-zaświadczenia, integracja z serwisem e-TOLL, usługi dla notariuszy i komorników sądowych oraz usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw. Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi.