Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powraca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powraca

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki wraz z ogłoszeniem nowych restrykcji dotyczących nauki zdalnej w klasach I-III szkoły podstawowej, zapowiedział także wznowienie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z czasowym zamknięciem placówki oświatowej. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma być wypłacany na takich samych zasadach jak w miesiącu wrześniu.

Powyższe informacje potwierdziła również minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w informacji dla Polskiej Agencji Prasowej.

Prawo do otrzymania dodatkowego zasiłku będzie przysługiwało:

  • rodzicom dzieci do lat 8
  • rodzicom dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • rodzicom dzieci do lat 18 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
  • rodzicom dzieci do lat 24, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice będą mogli wnioskować w okresie od 9 do 29 listopada. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy chorobowej za każdy dzień opieki nad dzieckiem. Ponadto, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie pomniejsza puli 60 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko na podstawie zasad ogólnych.

Podstawą wypłaty zasiłku będzie rozporządzenie, które ma wejść w życie z dniem 9 listopada 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze opublikowane.