Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dodatkowy dzień wolny za oddanie krwi lub osocza

Dodatkowy dzień wolny za oddanie krwi lub osocza

Pracownikom oddającym krew lub jej składniki w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19 od 26 stycznia 2021 roku na mocy art. 3 Tarczy Antykryzysowej (Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) przysługuje 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dotychczas pracownikom z tytułu oddania krwi przysługiwał tylko jeden dzień wolny na mocy art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o służbie krwi (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 681). Zgodnie z nowym brzmieniem artykułu pracownik oddający krew lub jej składniki ma prawo do dnia wolnego w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym. Zmiana przepisu związana jest z pandemią koronawirusa i pozostaje w mocy tylko w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po zakończeniu tego okresu zgodnie z pierwotnym brzmieniem regulacji, pracownikom będzie przysługiwał ponownie tylko jeden dzień wolny jak to było dotychczas.

Wątpliwości co do interpretacji budzi sformułowany w treści przepisu „dzień następny”. Treść przepisu sugeruje, iż wskazany dzień odnosi się do dnia kalendarzowego, a nie dnia roboczego. Zdania wśród specjalistów z zakresu prawa pracy są podzielone co do sytuacji, w której pracownik zgodnie z grafikiem pracuje od poniedziałku do piątku i decyduje się na oddanie krwi w piątek. Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje dzień wolny w sobotę, która jest dla niego dniem wolnym od pracy czy w kolejny dzień roboczy czyli poniedziałek?

Dominujące stanowisko jest jednak takie, które uwzględnia rozwiązanie korzystniejsze dla zatrudnionego oraz cel wprowadzenia przepisu, czyli zachętę lub częściową rekompensatę trudu związanego z oddaniem krwi lub jej składników. Stanowisko to uwzględnia, iż w przypadku pracownika pracującego od poniedziałku do piątku i oddającego krew w piątek, pracownikowi należy udzielić dnia wolnego w kolejnym dniu roboczym czyli w jego przypadku w poniedziałek.

Oczywiście, jeżeli dniem pracy pracownika byłaby sobota, a krew oddałaby on w piątek to jak najbardziej dzień wolny przysługiwałby pracownikowi zarówno w piątek jak i w sobotę. Za oba dni nieobecności pracownik otrzymałby pełne wynagrodzenie.

Wprowadzone regulacje zgodnie z uzasadnieniem ustawodawcy poprzez mobilizację dla osób oddających krew mają na celu promowanie oddawania krwi oraz jej składników w tym szczególnym okresie, zabezpieczenie rezerw krwi oraz pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Jest to niestety kolejny przykład wprowadzanych przepisów, które nie są do końca precyzyjne i pozostawiają swobodę interpretacji, która niestety może stanowić pole do nadużyć.