Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Cyfryzacja usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym

Cyfryzacja usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym

Pracodawców ale także osoby fizyczne czekają wkrótce duże zmiany w zakresie obsługi przez Urzędy Skarbowe a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Plany zakładają pełną cyfryzację usług świadczonych zarówno przez urzędy skarbowe jak i przez cały czas rozwijający się w tym zakresie ZUS.

Od 1 lutego 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa wraz z Ministerstwem Finansów uruchamiają funkcjonowanie platformy e-Urząd Skarbowy na stronie internetowej podatki.gov.pl Na chwilę obecną dostępny jest już podstawowy pakiet usług, z których można skorzystać w ramach funkcjonowania nowego portalu, jednak docelową datą wdrożenia wszystkich funkcjonalności jest wrzesień 2022 roku. Do tego czasu nowe usługi wdrażane będą etapami.

Serwis e-US nie będzie dedykowany tylko i wyłącznie płatnikom, ale także podatnikom, komornikom sądowym oraz notariuszom. Już teraz nowy serwis Krajowej Administracji Skarbowej oferuje m. in. dostęp do podstawowych danych podatkowych, informacje o aktualnie nałożonych mandatach, integrację z usługą Twój e-PIT służącą do przekazania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, możliwość płatności zobowiązań podatkowych on-line wraz z dostępem do historii płatności a także składania wybranych wniosków/pism za pomocą serwisu.

W dalszych etapach planowane jest wdrożenie między innymi uzyskiwania tą drogą zaświadczeń z urzędu skarbowego a także informacji o aktualnym stanie rozliczeń z urzędem skarbowym, statusie złożonych dokumentów i etapie na jakim znajdują się prowadzone sprawy podmiotu zainteresowane.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych również nie pozostaje w tyle. W ostatnim wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, Prezes ZUS p. Gertruda Uścińska zapowiedziała transformację cyfrową całego systemu zabezpieczenia społecznego. Jednym z najważniejszych założeń tego projektu jest odciążenie przedsiębiorców w zakresie dokumentacji przekazywanej obecnie do ZUS. Zgodnie z zapowiedzią, powstać ma tzw. Jednolity Plik Ubezpieczeniowy, który ma automatycznie pobierać większość danych służących do rozliczenia składek ubezpieczeniowych w danym miesiącu bez konieczności składania obszernej jak dotychczas dokumentacji przez płatników składek. Nowością oferowaną przez ZUS ma być również udostepnienie ubezpieczonym i płatnikom składek aplikacji mobilnej, która pozwoli między innymi na zapłatę składek ZUS, śledzenie statusu prowadzonych przez Zakład spraw a także szybką weryfikację rozliczeń z ZUS. 

Proponowane zmiany w zakresie cyfryzacji ZUS zakładają wdrożenie nowych rozwiązań w latach 2021-2023.