Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie formularzy CIT-TP oraz PIT-TP

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie formularzy CIT-TP oraz PIT-TP

Na początku lipca Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wersje formularzy CIT-TP oraz PIT-TP, o czym informowaliśmy już na naszym blogu: https://www.nexiaadvicero.eu/nowe-wersje-formularzy-pit-tp-oraz-cit-tp/. Przypomnijmy, że wcześniej na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się obszerne wyjaśnienia dotyczące tych formularzy. Co prawda zostały one wydane w powiazaniu z poprzednią wersją formularzy, ale informacje w nich zawarte nie straciły na aktualności.

Wyjaśnienia MF zaprezentowane zostały w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), a dokument można znaleźć pod adresem: https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/wyjasnienia-i-komunikaty1/-/asset_publisher/Id8O/content/id/6408363.  Z pewnością należ uznać to za dobry ruch ze strony administracji, która stara się ułatwić podatnikom wypełnianie nowych obowiązków dotyczących raportowania w zakresie cen transferowych.

Publikacja Ministerstwa Finansów zawiera zarówno ogólne wyjaśnienia dotyczące formularzy CIT-TP oraz PIT-TP, jak i bardziej szczegółowe informacje. Na wstępie możemy dowiedzieć się między innymi:

  • Czym są nowe formularze?
  • Jakie cele przyświecają nowym regulacjom oraz jakie są motywy wprowadzenia nowych metod raportowania CIT-TP oraz PIT-TP?
  • Kogo dotyczą nowe obowiązki?
  • Jakie rodzaje informacji należy wykazać?
  • Jaka jest podstawa prawna tych zmian?

Nowa metoda raportowania ma pozwolić administracji podatkowej na pozyskanie od podatników wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych. Celem jest bowiem zwiększenie efektywności typowania podatników do kontroli. W związku z tym zakres wymaganych informacji (sposób wypełnienia formularzy) może okazać się problematyczny dla podatników.

Na szczęście w wyjaśnieniach Ministerstwo Finansów nie ograniczyło się jedynie do ogólników, ale odpowiedziało również na szczegółowe pytania zadawane przez podatników. Publikacja MF zawiera odniesienia do poszczególnych sekcji formularzy (wg poprzednich wzorów) i wyjaśnienia w zakresie wątpliwości z nimi związanych (w publikacji znajdują się odpowiedzi na ponad 30 pytań najczęściej zadawanych przez podatników).

Warto jednak zauważyć, że pytania i odpowiedzi zawarte w publikacji MF mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Należy również pamiętać, że zgodnie z nowymi regulacjami podatnicy mają obowiązek złożyć po raz pierwszy formularze PIT/TP i CIT/TP do końca września 2018 r.