Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Uszczelnienie VAT: projekt ustawy ws. listy czynnych podatników, sposób płatności a CIT/PITV

Uszczelnienie VAT: projekt ustawy ws. listy czynnych podatników, sposób płatności a CIT/PITV

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Regulacje zakładają uruchomienie wykazu podatników VAT czynnych, prowadzonego w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ma on zawierać takie informacje jak:

  • numer podatnika,
  • imię i nazwisko podatnika bądź pełna nazwa,
  • adres miejsca prowadzenia działalności bądź adres głównego miejsca prowadzenia działalności,
  • adres siedziby,
  • numer rachunku rozliczeniowego w banku lub rachunku w SKOK,
  • data (wraz z podstawą prawną):
  • rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  • data wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  • data przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego,

Zgodnie z założeniami wykaz będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Dane o podatnikach wykreślonych z rejestru będą przechowywane w wykazie podatników VAT czynnych przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym dany podatnik został wykreślony z rejestru. Wykaz podatników może być skutecznym narzędziem, umożliwiającym weryfikację statusu kontrahentów, a co za tym idzie łatwiejszą identyfikację podmiotów zajmujących się wyłudzeniami podatku VAT. Jest to drugi planowany – obok kodeksu dobrych praktyk – instrument do walki z tzw. karuzelami VAT.

Druga istotna zmiana dotyczy zasad zaliczania wydatków w koszty uzyskania przychodu podatków PIT/CIT. Projekt zakłada brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztu w części, w jakiej dana płatność związana z wykonywaną działalnością gospodarczą została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (przy transakcjach powyżej 15 000 zł) bądź na rachunek inny niż ujawniony w wykazie podatników VAT czynnych, prowadzonym przez Szefa KAS.

W przypadku zaliczenia do KUP kosztu z pominięciem wymienionych wymagań co do płatności podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu lub zwiększenia przychodów (w braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów) w miesiącu, w którym została dokonana płatność.

[VAT/CIT/PIT: Ministry of Finance published a draft version of new regulations amending VAT and CIT/PIT law. It is proposed to establish a public list of active taxpayers, containing crucial information on entities settling VAT tax. Proposal contains also a rule providing that CIT/PIT taxpayer can consider a given cost as tax deductible if payment was made to an officially revealed bank account. For a full version of this article pls contact office@advicero.eu]